U službi humanosti od 1878.

Djelovanje u elementarnim nepogodama i katastrofama

Katastrofa je svaki prirodni ili tehničko-tehnološki događaj koji, na području Republike Hrvatske, opsegom, intenzitetom i neočekivanošću ugrozi zdravlje i živote većeg broja ljudi ili imovinu veće vrijednosti ili okoliš, a čiji nastanak nije moguće spriječiti ili posljedice otkloniti redovitim djelovanjem nadležnih tijela državne uprave, nadležnih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i operativnih snaga zaštite i spašavanja s područja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na kojem je događaj nastao.

Katastrofe i velike nesreće, bez obzira jesu li prirodne ili tehničko – tehnološke ili im je uzrok ratno djelovanje ili se radi o bilo kojem izvanrednom događaju koji zbog nekontroliranog razvoja može ugroziti živote ljudi, materijalna i kulturna dobra te okoliš, ne biraju niti mjesto niti vrijeme kad će nastupiti.

Sve države svijeta, bez obzira na gospodarsku razvijenost, svjesne su izloženosti rizicima koji ugrožavaju temeljne nacionalne sigurnosne interese do kojih, uslijed katastrofa ili velikih nesreća, može doći u svakom trenutku, zbog čega postoji potreba ustroja i razvoja kvalitetnih i učinkovitih službi, unutar nacionalnih društava, za odgovor na katastrofe.

Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu osnovni ciljevi Hrvatskoga Crvenog križa su ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih velikim prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama.

Kontinuiranim djelovanjem u smjeru pripreme svojih ljudskih i materijalnih resursa i potencijala Hrvatski Crveni križ nastoji se što kvalitetnije pripremiti da zajedno s Državnom upravom za zaštitu i spašavnje, te svim drugim subjektima zaduženim za djelovanje u kriznim situacijama u slučaju potrebe brzo i djelotvorno odgovori na sve izazove s kojima bude suočen.

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek svjesno svoje odgovornosti i uloge u takvim situacijama poduzelo je mjere priprema u skladu sa svojim  financijskim, materijalnim i kadrovskim mogućnostima vodeći pri tome računa o mogućim opasnostima i događajima koji se mogu dogoditi na području djelovanja.

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek zastupljeno je i sudjeluje u radu u Stožera zaštite i spašavanja Grada Osijeka, a također ima člana u Zapovjedništvu Civilne zaštite Grada Osijeka.

Djelatnici i volonteri osječkog Crvenog križa su kroz više vježbi u kojima su sudjelovali svi subjekti u lancu zaštite i spašavanja na visokoj razini pokazali svoju spremnost za djelovanje u katastrofama. Ekipe prve pomoći osječkog Crvenog križa svoju spremnost potvrđuju ne samo kontinuiranim visokim plasmanima na svim razinama natjecanja od nacionalnih do europskih i međunarodnih natjecanja  već i kroz stalno prisustvo na svim značajnijim manifestacijama na području djelovanja Gradskog društva.

U skladu sa Strategijom 2010 i 2020 (dokument Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca /IFRC/  koji predstavlja preporuku nacionalnim društvima ) unutar Hrvatskkog Crvenog  križa djeluje Odjel za pripremu i odgovor na katastrofe  čiji  cilj je razvoj različitih službi za brzi i učinkoviti odgovor na katastrofe.

Te snage moraju biti spremne i obučene za brz i učinkovit odgovor na katastrofe u svojem okruženju, a kroz proces treninga moraju se i identificirati osobe i timovi za pomoć u katastrofama i u međunarodnim okolnostima.

U tijeku je edukacija i obuka sljedećih timove:

EKIPE ZA PROCJENU SITUACIJE I KOORDINACIJU AKTIVNOSTI

EKIPE ZA PRVU POMOĆ

EKIPE ZA ZAŠTITU ŽIVOTA NA VODI

EKIPE ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ

EKIPE ZA PRIPREMU IZMJEŠTAJNIH CENTARA

EKIPE ZA LOGISTIKU

EKIPE SLUŽBE TRAŽENJA

EKIPE ZA OSIGURANJE PITKE VODE

EKIPE ZA OSIGURANJE KOMUNIKACIJA

EKIPA ZA TEHNIČKU POMOĆ

EKIPA S POTRAŽNIM PSIMA

EKIPA ZA PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Jezgra tih  timova, na razini Gradskog društva Crvenog križa Osijek već postoji ali je to znanje i uvježbanost potrebno  proširiti i na nove ekipe kako bi sa što većim brojem osposobljenih volontera bili spremniji odgovoriti svim izazovima.

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek u cilju što učinkovitijeg potrebama djelovanja u elementarnim nepogodama i katastrofama nastavlja potrebne pripreme i opremanje svojih ekipa.

Podijeli

FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

Facebook

 

Projekti

projekt zazeli

LogoFead2018WEB