U službi humanosti od 1878.

Partneri i donatori

Informacije o unutarnjem ustrojstvu

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje akcija od opće koristi, koja djeluje na osnovi misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

Udruga djeluje u Osječko-baranjskoj županiji na području grada Osijeka i općina: Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka .

Pored upravne zgrade u Osijeku Gradsko društvo Crvenog križa Osijek u svom vlasništvu ima Centar za edukaciju u Orahovici i Dječje odmaralište „Vila Mikica” u Splitu.

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek provodi djelatnosti koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i zaključaka međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca prenijetih na nacionalna društva Crvenog križa. Gradsko društvo Crvenog križa Osijek obavlja javne ovlasti i poslove ustanovljene Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, Statutom Hrvatskog Crvenog križa.

Broj ustrojstvenih oblika osječkog Crvenog križa
Općinska društva 7
Društva gradskih četvrti 7
Mjesna društva 8
Aktivi i klubovi (DDK, škole i dr.) 78
Tablica 1.

Organizacijski djeluje u sedamdeset i osam aktiva dobrovoljnih davatelja krvi i ogranaka (aktiva) mladih Crvenog križa koji su organizirani u osnovnim i srednjim školama, fakultetima te pri Gradskom društvu Crvenog križa Osijek - Klub mladih, Terenska jedinica mladih “Magistra Franje Franka”, Klub 25, Spasilački klub „Lege“, Klub dobrovoljnih darivatelja krvi koji su krv dali preko sto puta - Klub 100 te klub volontera starijih od 30 godina.

Glavna tijela Gradskog društva Crvenog križa Osijek jesu Skupština (29 zastupnika - 16 žena i 13 muškaraca) i Odbor (11 članova - 4 žene i 7 muškaraca) koji zasjedaju po potrebi i donose odluke iz svoje nadležnosti, Nadzorni odbor (3 člana – 2 žene i 1 muškarac) te radna tijela za pojedina područja djelovanja.

 

Članstvo Gradskog društva Crvenog križa Osijek prema kriterijima Statuta čine:

• aktivni odrasli i mladi (do 30 godina) članovi uz plaćanje godišnje članarine u iznosu koji za svaku kalendarsku godinu odlukom određuje Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa;
• potporni (pomažući) članovi;
• počasni članovi;
• dobrovoljni davatelji krvi bez obveze plaćanja članarine.

Broj članova i struktura članstva Gradskog društva Crvenog križa Osijek za 2015. godinu:
Članstvo Broj članova
Poslovno sposobni hrvatski državljani (aktivni) 99
Mladi 188
Potporni (pomažući) 5
Počasni (imenovani od strane Glavnog odbora HCK) 2
Dobrovoljni davatelji krvi 23.293
U K U P N O   Č L A N O V A: 23.587

Osječki Crveni križ ima 63 počasna člana koje je imenovao Odbor Gradskog društva Crvenog križa Osijek temeljem čl. 7 Statuta Gradskog društva Crvenog križa Osijek.

 

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek

OIB: 90585353515

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon: 031/205-488

Šetalište Petra Preradovića 6

31 000 Osijek

 

Ravnatelj Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek:

Denis Ćosić, dipl.ing.

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon: 031/205-488

Šetalište Petra Preradovića 6

31 000 Osijek

 

Predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek: prof.dr.sc. Aleksandar Včev, dr.med. 

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon: 031/205-488

Šetalište Petra Preradovića 6

31 000 Osijek

 

Podijeli

FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

Facebook

 

Projekti