U službi humanosti od 1878.

Partneri i donatori

Objava informacija

Godišnji izvještaj GDCK Osijek, 01.01.- 31.12.2017. godine - Naslovna stranica

Fina potvrda o preuzetom izvještaju – GDCK Osijek

Odluka skupštine GDCK Osijek o usvajanju financijskog izvještaja za 2017. godinu

Referentna stranica – Financijski izvještaj neprofitnih organizacija – GDCK Osijek

Bilanca GDCK Osijek - Obrazac bil-npf – stanje na dan 31.12.2017. godine

Izvještaj o prihodima i rashodima GDCK Osijek, 01.01.- 31.12.2017. godine - Obrazac pr-ras-npf

Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu – GDCK Osijek

Usporedni pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda, 01.01.- 31.12.2017. godine – GDCK Osijek

Ostvarenje financijskog plana za 2017. godinu – GDCK Osijek

Poziv za 3. sjednicu Skupštine GDCK Osijek 21.12.17.

Poziv za 4. sjednicu Odbora GDCK Osijek 21.12.17.

Odluka o usvajanju financijskog plana za 2018. godinu

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu osobnih podataka radnika 2017.

Poziv za 2.sjednicu Odbora GDCK Osijek 17.05.17.

Zapisnik s 2. sjednice Odbora 17.05.17.

Poziv za 2. sjednicu Skupštine GDCK Osijek 27.02.17.

Zapisnik s 2. sjednice Skupštine GDCK Osijek 27.02.17.

Poziv na 3.sjednicu Odbora GDCK Osijek 29.09.17.

Zapisnik 3. sjednice Odbora GDCK Osijek 29.09.17.

Zapisnik s 1.sjednice Odbora 27.02.17.

Poziv za 1.sjednicu Odbora GDCK Osijek

Poslovnik o radu Odbora GDCK Osijek

Odluka o rezultatima obavljenog popisa 31.12.16.

Odluka o usvajanju II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2017. godinu

Izmjene financijskog plana za 2017. godinu

Financijski plan za 2017. godinu

Upitnik o funkcioniranju financ. upravljanja i kontrola za 2016.godinu

Revizorsko izvješće o revizorskom uvidu u godišnje financijske izvještaje za 2016. godinu

Plan rada GDCK Osijek za 2017 - 22.12.2016.

Prijedlog plana razvoja GDCK Osijek 2017-2020 - 22.12.2016.

Programska orjentacija GDCK Osijek 2017-2020 - 22.12.2016.

Izvješće o aktivnostima Skupštine i njenih tijela u proteklom razdoblju - 22.12.2016.

Poslovnik - Izborno konstituirajuća sjednica Skupštine GDCK Osijek 22.12.2016.

Zapisnik s Izborno konstituirajuće sjednice Skupštine GDCK Osijek 22.12.2016.

Poziv - Izborno konstituirajuća sjednica Skupštine GDCK Osijek 22.12.2016.

Procedure stvaranja ugovornih obveza 22.12.2016.

Poziv za 22.sjednicu Odbora GDCK Osijek

 Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika 2017.

Rješenje o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje 2.1.2017.

Revozorsko izvješće o revizijskom uvidu u godišnje financijske izvještaje za 2015. godinu

Izvješće o poslovanju za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Poziv za 17. sjednicu Odbora „Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek“

Poziv za 6. sjednicu Skupštine „Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek“

Program rada „Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek“ za 2016. godinu

Statut „Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek“

Zapisnik sa 16. sjednice Odbora „Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek"

Zapisnik sa 5. sjednice Skupštine „Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek“

Zapisnik s 15. sjednice Odbora održane 24. lipnja 2015. godine 

Zapisnik s 4. sjednice skupštine „GDCK Osijek“ održane 26. veljače 2015. godine u 11.30 sati u prostorijama GDCK Osijek 

Izvješće o poslovanju za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine (s obrazloženjem aktivnosti)

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima GDCK Osijek za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

Odluka o broju i sastavu članova Skupštine Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za mandatno razdoblje 2013.-2016. godine

Odluka o osnivanju tvrtke za društveno poduzetništvo u suvlasništvu s Medicinskim fakultetom Osijek, Hrvatskim društvom za integrativnu medicinu Osijek i Udruge za promicanje kvalitete života

Odluku o osnivanju tvrtke za društveno poduzetništvo u suvlasništvu GDCK Osijek i DCK Osječko-baranjske županije

Izvješće o poslovanju za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine (s obrazloženjem aktivnosti)

Zapisnik s 15. sjednice Odbora održane 24. lipnja 2015. godine

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima GDCK Osijek za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013.

Izvještaj o prihodima i rashodima GDCK Osijek za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013.

Bilanca GDCK Osijek stanje na dan 31.12. 2013.

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima GDCK Osijek za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

Izvještaj o prihodima i rashodima GDCK Osijek za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

Bilanca GDCK Osijek stanje na dan 31.12. 2014.

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima GDCK Osijek za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015.

Izvještaj o prihodima i rashodima GDCK Osijek za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015.

Bilanca GDCK Osijek stanje na dan 31.12. 2015.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek financijski plan za 2014. godinu

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek financijski plan za 2015. godinu

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek financijski plan za 2016. godinu

Revozorsko izvješće o revizijskom uvidu u godišnje financijske izvještaje za 2015. godinu

Podijeli

FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

Facebook

 

Projekti