U službi humanosti od 1878.

Partneri i donatori

Statut Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

Statut Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca je glavni dokument koji definira prava i obveze sastavnica Pokreta i država stranaka Ženevskih konvencija. Statut također uređuje način rada statutarnih tijela Pokreta, definira način na koji sastavnice međusobno surađuju te kako surađuju s državama strankama Ženevskih konvencija te koja su njihova prava i obveze.

STATUTES AND RULES OF PROCEDURE OF THE INTERNATIONAL RED CROSS AND RED CRESCENT MOVEMENT
(adopted by the Twenty-fifth International Conference of the Red Cross at Geneva in 1986, amended in 1995 and 2006)

Statutory texts of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
Constitution Rules of Procedure Financial regulations Staff rules Rules for travel assistance 2007

Podijeli

FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

Facebook

 

Projekti

projekt zazeli

LogoFead2018WEB