U službi humanosti od 1878.

Projekt Zaželi

Partneri i donatori

Predstavljen projekt „OsnaŽENA – Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem Žena“ na "Danima otvorenih vrata EU projekata"

Kao što smo najavili, u sklopu  „Dana otvorenih vrata EU projekata“ u subotu 11.5.2019. godine u razdoblju od 9:30 do 12:30 sati, s desne strane Drave na početku Pješačkog mosta u suradnji s gradom Osijekom predstavili smo projekt „OsnaŽENA – Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem Žena“, koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. "Dani otvorenih vrata EU projekata" održavaju se od 9. do 19. svibnja diljem Republike Hrvatske s ciljem predstavljanja projekata javnosti koji su svojom uspješnom provedbom dali doprinos razvoju lokalnih zajednica u raznim područjima. Tom prigodom uključili smo i dio naših djelatnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju i njihove korisnike u aktivnost „Hodanjem do zdravlja“ koja je dio nacionalnog programa „Živjeti zdravo“, a za sve posjetitelje organizirana je i akcija mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi. Kako nam je bilo, možete provjeriti na slikama u nastavku.

 

Slika 1. GDCK Osijek Dani otvorenih vrata EU projekata 11.5

Slika 2. GDCK Osijek Dani otvorenih vrata EU projekata 11.5

Slika 3. GDCK Osijek Dani otvorenih vrata EU projekata 11.5

Najava sudjelovanja projekta "OsnaŽENA" na "Danima otvorenih vrata EU projekata"

Povodom „Dana otvorenih vrata EU projekata“, u subotu 11.5.2019. u razdoblju od 9:30-12:30, s desne strane Drave na početku Pješačkog mosta predstavit ćemo projekt „OsnaŽENA – Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem Žena“ u suradnji s gradom Osijekom, koji je suorganizator događaja kroz Upravni odjel za socijalnu zaštitu. Posjetitelje pozivamo da nam se pridruže i informiraju se o projektu i provođenju aktivnosti, ali i druže sa sudionicima projekta te razmjenjuju iskustva. Za taj dan predviđeno je i uključivanje dijela naših Djelatnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju s područja grada Osijeka u aktivnost Hodanjem do zdravlja, koja je dio nacionalnog programa Živjeti zdravo, gdje će se djelatnice s krajnjim korisnicima prošetati prema predviđenoj ruti za taj dan, a sve to kako bi se dodatno potaknulo naše krajnje korisnike projekta na druženje i uključivanje u društvo. Po završetku te aktivnosti planirano je ponovno okupljanje na štandu i nastavak druženja.

Detaljnije informacije o najavi događaja možete pronaći na poveznici:
https://strukturnifondovi.hr/arhiva-dani-otvorenih-vrata/predstavljanje-projekata-hrvatskog-crvenog-kriza-gradskog-drustva-crvenog-kriza-osijek-sufinanciranih-od-europske-unije-na-danima-otvorenih-vrata-eu-projekata-2019/ 

Lenta i logotip ZAŽELI

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta „OsnaŽENA – Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem ŽENA“

projekt zazeli

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek objavljuje javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta „OsnaŽENA – Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem ŽENA“

Naziv poslodavca: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek
Adresa:Osijek, Šetalište Petra Preradovića 6
Kontakt osoba:Dora Zlatarić, voditeljica projekta
E-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web stranica:https://www.crvenikrizosijek.hr/
Telefon:031/496-164
Matični broj/OIB:90585353515
Djelatnost: Djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

VRSTA ZAPOSLENJA: novootvoreni poslovi

UVJETI RADNOG MJESTA:
SMJEŠTAJ: nema smještaja

NAKNADA ZA PRIJEVOZ: djelomična naknada

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme

RASPORED RADNOG VREMENA: prijepodne

UVJETI NATJEČAJA

Natječaj vrijedi od 26.7.2018. do 6.8.2018.

Broj traženih radnika:35

ODABIR KANDIDATA: osobni odabir poslodavca

OPIS POSLA: Svaka zaposlena djelatnica pružat će potporu i podršku za minimalno 4 krajnja korisnika koje će obilaziti nekoliko puta tjedno te im pružati odgovarajuću pomoć i podršku u cilju prevencije prerane institucionalizacije i poboljšavanja kvalitete života osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu.

Opis poslova:
-pomoć u dostavi namirnica
-pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika - pomoć pri oblačenju i svlačenju
-briga o higijeni
-pomoć u socijalnoj integraciji
-pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
-pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje, te uključivanje u društvo - pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i sl.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 24 mjeseca. Svaka zaposlena djelatnica bit će u obavezi završiti verificirani obrazovni program/program osposobljavanja prema dogovoru s poslodavcem i vlastitim potrebama. Troškovi osposobljavanja podmirit će se iz projekta. Za potrebe obilaska korisnika svaka zaposlena djelatnica zadužit će bicikl do kraja trajanja rada na projektu.

MJESTO RADA: GRAD OSIJEK/OPĆINA ČEPIN/OPĆINA ŠODOLOVCI/OPĆINA VLADISLAVCI/OPĆINA VUKA

PLANIRANI POČETAK RADA: 1.10.2018., svaka zaposlena djelatnica bit će zaposlena na probni rad od 6 mjeseci

UVJETI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ:

Za prijavu na natječaj kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
- punoljetnost
- završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje
- prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, bez obzira na duljinu prijave

Ciljane skupine natječaja su žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.
Kandidatkinje su obvezne prije potpisivanja ugovora o radu priložiti odgovarajuću potvrdu ukoliko ispunjavaju koji od posebnih uvjeta pripadnosti jednoj od skupina na koje ovaj natječaj stavlja naglasak.
Od kandidatkinja se očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost u izvršavanju poslova, otvorenost, poštivanje različitosti, fleksibilnost, dosljednost, emocionalna stabilnost i motiviranost. Poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ:

  1. Ispunjena i vlastoručno potpisana Prijava na oglas za zapošljavanje (Prijavu na oglas za zapošljavanje moguće je preuzeti na mrežnoj stranici Gradskog društva Crvenog križa Osijek https://www.crvenikrizosijek.hr/index.php/projekt-zazeli-vijest , kao i u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Osijek na adresi Šetalište Petra Preradovića 6, 31000 Osijek, prvi kat, svakim radnim danom od 09.00 do 12.00 sati
  2. Životopis
  3. Preslika osobne iskaznice
  4. Preslika dokaza o stručnoj spremi (preslika svjedožbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja)
  5. Potvrdu o vođenju u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave ovog oglasa)
  6. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od dana objave natječaja.

Isprave je dovoljno priložiti u neovjerenoj preslici prilikom prijave na natječaj te ih je prije potpisivanja ugovora o radu potrebno predočiti u izvorniku. Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti obrazovni program/program osposobljavanja.

Kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017) i koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prednost u odnosu na ostale kandidatkinje ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18), dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu. Prednost u odnosu na ostale kandidatkinje ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Kandidatkinja koja nije podnijela pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa (punoljetnost, najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje, nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave) ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom.

NAČIN PRIJAVE NA NATJEČAJ:
a) poštom ili osobnim dolaskom: Prijave na natječaj podnose se u roku 10 (deset) dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zaključno sa 6. kolovoza 2018.g., s obveznom naznakom naziva radnog mjesta na koje se kandidatkinja prijavljuje „Djelatnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“ i naznakom mjesta rada (grad Osijek/općina Šodolovci/općina Vladislavci/općina Vuka). Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti, poštom ili osobnim dolaskom na adresu: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, Šet. Petra Preradovića 6, Osijek.
b) putem e-maila: Prijave na natječaj putem e-maila podnose se u roku 10 (deset) dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zaključno sa 6. kolovoza 2018.g., a svu navedenu dokumentaciju potrebno je poslati na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. skenirano u pdf formatu.

Sve kandidatkinje bit će obaviještene o rezultatima natječaja u zakonskom roku te će uspješne kandidatkinje biti obavještene o terminu razgovora za posao. Prijavom na natječaj, pristupnice natječaja su izričito suglasne da Gradsko društvo Crvenog križa Osijek može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka, a sve u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/2018.).

Obrazac : Prijava na oglas za zapošljavanje

Održana je uvodna konferencija projekta "OsnaŽENA - Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem ŽENA" povodom početka rada novih 35 djelatnica

U srijedu 3. listopada 2018. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Gradske četvrti Gornji grad, Trg Lava Mirskog 1 održana je uvodna konferencija projekta „OsnaŽENA – Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem ŽENA“ povodom početka rada korisnica projekta, 35 nezaposlenih žena koje pripadaju teže zapošljivim skupinama žena koje će biti zaposlene na razdoblje od 24 mjeseca, počevši od 1. listopada 2018. godine. 

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek potpisalo je s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Uredom za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt naziva „OsnaŽENA – Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem Žena“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.679.225,20 kuna, a prijavljen je u okviru Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.  Projekt će se u partnerstvu s Gradom Osijekom, Centrom za socijalnu skrb Osijek i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te u suradnji s Općinama Čepin, Šodolovci, Vladislavci i Vuka provoditi tijekom 30 mjeseci, od 30. svibnja 2018. do 30. studenog 2020. godine.

Žene zaposlene u okviru projekta radit će na poslovima potpore i podrške krajnjim korisnicima - starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kojima je potrebna potpora i podrška u kućanstvu, a ista usluga im nije već osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora. Projektom će biti obuhvaćeno oko 300 krajnjih korisnika.

Zaposlenim ženama u projektu omogućit će se i povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.

Zaželi-Uvodna konferencija

POZIV za iskaz interesa starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja Općine Čepin, Općine Šodolovci, Općine Vladislavci i Općine Vuka za korištenje usluge potpore i podrške u okviru projekta „OsnaŽENA"

POZIV

za iskaz interesa starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja Općine Čepin, Općine Šodolovci, Općine Vladislavci i Općine Vuka za korištenje usluge potpore i podrške u okviru projekta „OsnaŽENA- Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem ŽENA“

Ovim putem pozivaju se starije osobe i/ili osobe u nepovoljnom položaju s područja Općine Čepin, Općine Šodolovci, Općine Vladislavci i Općine Vuka kojima su potrebne potpora i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, da ISKAŽU INTERES za korištenjem sljedećih oblika potpore i podrške:

OBLICI POTPORE I PODRŠKE

1. pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
2. pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
3. pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
4. pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
5. pružanje podrške korisnicima kroz razgovore, druženje, te uključivanje u društvo,
6. pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i sl.
Navedene usluge se ne plaćaju, program je u cijelosti besplatan za korisnike.

TKO MOŽE BITI KORISNIK?

• Starije osobe (osobe iznad 65 godina)
• Osobe u nepovoljnom položaju (osobe mlađe od 65 godina koje ne mogu samostalno udovoljiti osnovne životne potrebe (npr. osobe s invaliditetom, osobe s mentalnom retardacijom, kronični bolesnici i sl.)

Preduvjet za odabir korisnika:

- da osobe nemaju mogućnost da im pomoć osiguraju roditelji, bračni drug i djeca ili drugi članovi obitelji ili da si istu osiguraju samostalno te da nemaju sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
- da im takva usluga već nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora te ne primaju doplatak za pomoć i njegu od Centra za socijalnu skrb,
- da nisu smješteni u domove za stare i nemoćne osobe.

U slučaju velikog interesa korisnika prednost u odabiru imat će:

• starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu, a da su pri tome osobe s težim invaliditetom/osobe s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju/slijepe/gluhe/gluhoslijepe osobe koje nisu osposobljene za samostalan život i rad/osobe potpuno lišene poslovne sposobnosti

Napomena: GDCK Osijek može donijeti diskrecijsku odluku o primanju korisnika u projekt prema vlastitoj procjeni.

KOME, KAKO I GDJE SE PRIJAVITI?

Zainteresirane osobe prijavljuju se djelatnicima Gradskog društva Crvenog križa Osijek osobnim dolaskom ili dolaskom posrednika u prostorije:
1) Općine Vuka u ponedjeljak 16.7.2018. – od 9.00 do 11.00 sati,
2) Općine Čepin (Društveni dom) u ponedjeljak 16.7.2018. – od 12.00 do 14.00 sati,
3) Općine Šodolovci (vijećnica) u utorak 17.7.2018. – od 09.00 do 11.00 sati,
4) Općine Vladislavci (vijećnica) u utorak 17.7.2018. – od 12.00 do 14.00 sati.

Iznimno, ukoliko se zainteresirane osobe nisu u mogućnosti prijaviti u navedenom terminu, informacije o prijavi mogu zatražiti telefonski na broj: 031/496-164 Dora Zlatarić.

 

Podijeli

FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

Facebook

 

Projekti

projekt zazeli

LogoFead2018WEB