U službi humanosti od 1878.

Prva pomoć

Prva pomoć predstavlja jednu od prvih aktivnosti Crvenog križa, a pripada javnim ovlastima koje obavlja Crveni križ u skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu.

Ubrzani tehnološki razvoj, sve brži dnevni ritam života, sve učestalije elementarne nepogode, te manifestacije na kojima je okupljen veliki broj ljudi neminovno dovode do sve češćeg ozljeđivanja ljudi u svakodnevnom životu. Nerijetko se događa da ne samo pojedinci nego i veće skupine ljudi bivaju ozlijeđene u kratkom vremenskom razdoblju. Samo kontinuiranim osposobljavanjem pojedinaca i ekipa za pružanje prve pomoći zajednica će biti u mogućnosti odgovoriti i reagirati u ovakvim nepredviđenim situacijama. Odgovornost i zadaća Hrvatskog Crvenog križa, kao jednog od subjekata u lancu zaštite i spašavanja, je kontinuirana edukacija i osposobljavanje svih dobnih skupina stanovništva, a posebno mladih, za efikasno i ispravno pružanje prve pomoći. Gradsko društvo Crvenog križa Osijek prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i Statutu društva ima obvezu osposobljavanja stanovništva, ustrojavanja, organiziranja i opremanja ekipa za pružanje prve pomoći.

Hrvatski Crveni križ sa svojim tečajevima prve pomoći namijenjenima cjelokupnoj populaciji, ima u Hrvatskoj vodeću ulogu u širenju znanja i popularizaciji prve pomoći.

Prva pomoć je skup postupaka kojima se pomaže ozlijeđenoj osobi ili iznenada oboljeloj osobi na mjestu nesreće prije dolaska ekipe hitne pomoći, liječnika ili drugih kvalificiranih medicinskih djelatnika.

Ukupnim djelovanjem – postupcima prve pomoći, pozivom u pomoć i riječima utjehe nastoji se otkloniti neposredna opasnost po život, umanjiti bol i pružiti osjećaj sigurnosti kod ozlijeđene osobe ili naglo oboljele osobe.

Ciljevi prve pomoći su spašavanje života, sprečavanje nastanka trajnih posljedica i skraćivanje trajanja liječenja i oporavka.

Prava pomoć kao djelatnost koju provodi Crveni križ Osijek može se podijeliti na:

1. Osposobljavanje ekipa prve pomoći za djelovanje u katastrofama

Tečaj za osposobljavanje ekipa prve pomoći za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, epidemija i oružanih sukoba

2. Osposobljavanje djece, mladeži i odraslih osoba za pružanje prve pomoći ,

a) Osnovni tečaj za osposobljavanje građana u pružanju prve pomoći

Program ovog tečaja prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa dobio je 2001. godine licencu Europskog referalnog centra za prvu pomoć. Tečaj u trajanju od 14 sati namijenjen je svim građanima koji žele steći znanje prve pomoći.

b) Obuka prve pomoći za djecu u osnovnim školama i za mladež u srednjim školama

Trenutno ne postoje standardizirani programi obuke prve pomoći za djecu i mladež. Obuka se provodi na razne načine, a najčešće kao dio programa za mladež.

3. Tečajevi pružanja prve pomoći za vozače,

Tečaj se provodi kao sastavni dio osposobljavanja kandidata za vozače u auto-školama, u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04), Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače na motorni pogon iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi (NN 59/98), te ostalim važećim Pravilnicima u trajanju od najmanje 9 nastavnih sati.

4. Tečajevi prve pomoći na radu,

Tečaj se provodi u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 59/96) i Pravilnikom (NN 56/83). Nakon tečaja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti radnika za pružanje prve pomoći na radu.

5. Program prve pomoći za spasioce na vodi

Osposobljavanje iz prve pomoći sastavni je i obavezni dio osposobljavanja spasioca na vodi, Nakon tečaja u trajanju od 20 sati polaže se ispit koji se sastoji od pismenog, usmenog i praktičnog dijela. Položeni ispit iz prve pomoć je jedan od uvjeta za izdavanje uvjerenja o osposobljenosti za spasioca na vodi. Služba spašavanja (link)

Kako je prva pomoć vještina ukoliko ju redovno ne uvježbavamo s vremenom se gubi dio stečenog znanja i vještina prve pomoći.

Obnova znanja nužna je za održavanje kvalitete znanja, koja omogućava spremno djelovanje u slučaju potrebe.

Podijeli

FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

Facebook

 

Projekti

projekt zazeli

LogoFead2018WEB