U službi humanosti od 1878.

Partneri i donatori

Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima

Danas 18. listopada 2017. godine, diljem Europe obilježava se Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima.

Tijekom prošlog desetljeća trgovanje ljudima identificirano je kao zločin kojim se iskorištavaju najranjiviji u društvu pri čemu im se krše brojna ljudska prava kao što su: pravo na život, pravo na rad i obrazovanje, pravo na slobodu izbora,  pravo na slobodu kretanja, pravo na dostojanstvo, pravo na sigurnost, pravo na jednakost, pravo na zdravlje itd.

Žrtva može postati svatko od nas bez obzira na svoju razinu obrazovanja, spol, dob ili nacionalnost. Ipak, određene skupine su u većem riziku da upadnu u lanac trgovanja ljudima, a to su: nezaposlene osobe ili osobe koje nisu u mogućnosti pronaći posao u skladu sa svojom razinom obrazovanja, neregularni migranti, izbjeglice, djeca bez pratnje, nestala djeca, marginalizirane skupine, osobe s financijskim poteškoćama, osobe s lošim obiteljskim odnosima…   

Zbog načela po kojima djelujemo, ali i naše rasprostranjenosti i uspostavljenog povjerenja s lokalnim zajednicama, u mogućnosti smo doći do najranjivijih u društvu i pružiti im podršku.

U skladu s tim, ali i svojim mandatom humanitarne organizacije, Hrvatski Crveni križ:

1. pruža podršku odraslim žrtvama trgovanja ljudima,

2. radi u lokalnoj zajednici na podizanju svijesti građana o rizicima trgovanja ljudima i mjerama zaštite te provodi edukativne aktivnosti za različite ciljane skupine

3. aktivno zagovara za prava žrtava i poboljšanje sustava identifikacije, pomoći i zaštite. 

Hrvatski Crveni križ je član Europske mreže društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca European Action for Trafficked persons Network.

Što je trgovanje ljudima?

Trgovanje ljudima predstavlja ozbiljan zločin i tešku povredu ljudskih prava. I danas se diljem svijeta žene, muškarce i djecu prodaje, kupuje te izrabljuje s ciljem stjecanja dobiti ili izvršenja određenih usluga.

Kako bi ih se prisililo na obavljanje različitih poslova često ih se psihički i fizički zlostavlja, izgladnjuje, ograničava im se sloboda kretanja, kontakt s obitelji i prijateljima, prijeti fizičkom integritetu i životom njihovih obitelji, prisiljava na zlouporabu opojnih droga, ucjenjuje nerealnim dugovima nastalim prilikom njihovog zapošljavanja i slično.

Trgovanje ljudima je prisutno u mnogim industrijama, a osobe se najčešće prisiljava na prostituciju, obavljanje poslova u domaćinstvima, restoranima, agrokulturi ili u tvornicama, uz malu naknadu ili bez naknade, ili su prisiljeni na prosjačenje ili obavljanje kaznenih djela.

Protokolom o prevenciji, suzbijanju i kažnjavanju trgovanja ljudima, posebno ženama i djecom predviđena je i posebna zaštita djece i maloljetnika koje se često prisiljava na kriminalne radnje i prosjačenje, a osim spolne eksploatacije značajno je zastupljena i eksploataciju u sportu. Važno je napomenuti da se djetetom smatra svaka osoba mlađa od 18 godina.

preuzeto s www.hck.hr

Kako bismo pomogli suzbijanju trgovanja ljudima, važno je informirati se o problemu


Svi smo mi dio rješenja!


Pomozimo prekinuti lanac trgovanja ljudima!


Za više informacija o problemu trgovanja ljudima posjetite:
http://www.hck.hr/.../kategorije-azil-i-migracije...
https://ljudskaprava.gov.hr/suzbijanje-trgovanja-ljudima/599
https://www.facebook.com/CrvenoZvono/?fref=ts

Podijeli

FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

Facebook

 

Projekti

projekt zazeli