U službi humanosti od 1878.

Partneri i donatori

Javni poziv za dodjelu Obiteljskih zahvalnica dobrovoljnim darivateljima krvi - 2018.

Temeljem članka 10. Pravilnika o priznanjima Hrvatskog Crvenog križa donesenog na Skupštini Hrvatskog Crvenog križa 17. prosinca 2015. godine, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek objavljuje:

Javni poziv
za dodjelu Obiteljskih zahvalnica dobrovoljnim darivateljima krvi

Pozivaju se svi dobrovoljni darivatelji krvi s područja djelovanja Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek (u daljnjem tekstu GDCK Osijek) da se putem prijavnog obrasca iz priloga ovog poziva prijave za obiteljsku zahvalnicu.

Kriteriji za dodjelu obiteljskih zahvalnica dobrovoljnim darivateljima krvi su:

1. Najmanje dva ili više članova obitelji s prebivalištem na istoj adresi
2. Redovno darivanje krvi minimalno 5 godina
3. Prijavljeno prebivalište na području djelovanja GDCK Osijek

Područje djelovanja GDCK Osijek obuhvaća: Grad Osijek, općine: Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka.

GDCK Osijek je u svrhu provođenja kontrole ispunjena kriterija iz ovog Javnog poziva ovlašteno izvršiti provjeru prijavljenih podataka. Ako se prilikom kontrole utvrdi bilo kakva nepravilnost, GDCK Osijek kontaktirat će prijavitelja te ga obavijestiti o neispunjenju kriterija ili o mogućnosti dopune podataka i dokumentacije.

Obiteljske zahvalnice dobrovoljnim darivateljima krvi biti će dodijeljene na svečanosti povodom obilježavanja Dana dobrovoljnih darivatelja krvi u Republici Hrvatskoj 25. listopada 2018. godine u organizaciji GDCK Osijek. Informacije o vremenu i programu svečanosti GDCK Osijek dostavit će pravovremeno svim prijaviteljima koji ispunjavaju kriterije ovog Javnog poziva.

Uz popunjeni i potpisani prijavni obrazac obavezno dostaviti:

1. Dokaz o redovnom darivanju krvi (kopija Knjižice darivatelja krvi)
2. Dokaz o prebivalištu (kopija osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu)
3. Dokaz o srodstvu (kopija rodnog lista, kopija vjenčanog lista)

Javni poziv bit će otvoren 30 dana od dana objave na službenim stranicama GDCK Osijek.

Sve prijave pristigle nakon isteka roka biti će evidentirane te će ući u proceduru za dodjelu obiteljskih zahvalnica dobrovoljnim darivateljima krvi u 2019. godini.

Prijave je moguće dostaviti osobno ili poslati na adresu:

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek
S naznakom: Prijava za obiteljsku zahvalnicu DDK
Šet. P. Preradovića 6
31000 Osijek

Ukoliko se za obiteljsku zahvalnicu dobrovoljnim darivateljima krvi prijavljuje obitelj s 4 ili više članova, prijavu je potrebno popuniti na dva (odnosno više) obrasca za prijavu u prilogu.

Sve ostale informacije vezane za dodjelu obiteljskih zahvalnica dobrovoljnim darivateljima krvi mogu se dobiti u sjedištu GDCK Osijek, Šet. P. Preradovića 6, Osijek ili na broj telefona 031/494-065.

R A V N A T E L J :

Denis Ćosić, dipl.ing.

Javni poziv za dodjelu Obiteljske zahvalnice DDK

Prijavni obrazac za Obiteljsku zahvalnicu DDK

Prijavni obrazac za Obiteljsku zahvalnicu DDK

Početak projekta „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti“

projekt zajedno za drustvo jednakih mogucnosti

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek (GDCK Osijek) nositelj je projekta „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti“ u vrijednosti od 5.065.949,00 kuna koji je odobren od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (MDOMSP) u sklopu Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).  Razdoblje provedbe projekta je jedna godina, od 29. lipnja 2018. do 28. lipnja 2019. godine.

Uz nositelja na projektu sudjeluje još 7 partnerskih društava Crvenog križa (ODCK Darda, GDCK Donji Miholjac, GDCK Đakovo, GDCK Našice, GDCK Orahovica, GDCK Pakrac i GDCK Požega) koji će direktno provoditi aktivnosti projekta na području koje obuhvaća Osječko-baranjsku, Požeško-slavonsku i Virovitičko-podravsku županiju. Temeljni cilj projekta je podjelom paketa hrane i higijenskih potrepština pomoći siromašnim osobama ili osobama u riziku od siromaštva.

Korisnici obuhvaćeni projektom podijeljeni su u dvije kategorije sa sljedećim pravom prvenstva:

  • Samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade kojima je pravo utvrđeno rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb.
  • Samci i kućanstva s raspoloživim ekvivalentnim dohotkom ispod praga rizika od siromaštva sukladno Anketi o dohotku stanovništva 2016. godine Državnog zavoda za statistiku objavljenoj u rujnu 2017. godine.

Korisnici projekta podijeljeni su u dvije dobne skupine: 0-3 godine i 4 i više godina, te su i paketi prilagođeni njihovim potrebama.  Podjelom paketa hrane obuhvatiti će se 7.491 korisnika kojima će se paketi hrane dijeliti 3 puta u godini dana, dok će podjelom higijenskih paketa biti obuhvaćeno 8.942 korisnika kroz jednokratnu podjelu.

Također, projektom je predviđena podjela školske opreme za 1.380 osnovnoškolaca.

Kroz projekt će se pokrenuti i kampanje za podizanje svijesti građana o doniranju hrane i sprječavanju bacanja hrane u svrhu prikupljanja dodatnih 1000 paketa za najugroženije među korisnicima.

Popratne aktivnosti obuhvaćene projektom uključuju edukacije korisnika o upravljanju kućnim budžetom, predavanja o zdravoj prehrani, radionice kuhanja, edukaciju djece osnovnoškolskog uzrasta o zdravoj prehrani, akcije mjerenja tlaka i šećera, te računalne analize sastava tijela koje će korisnicima omogućiti praćenje rizičnih zdravstvenih čimbenika.

Poziv za 7. sjednicu Odbora GDCK Osijek (2018)

Putem linka u nastavku možete preuzeti Poziv za 7. sjednicu Odbora GDCK Osijek

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Poziv za 5. sjednicu Skupštine GDCK Osijek (2018)

Putem linka u nastavku možete preuzeti Poziv za 5. sjednicu Skupštine GDCK Osijek

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

POZIV za iskaz interesa starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja Općine Čepin, Općine Šodolovci, Općine Vladislavci i Općine Vuka za korištenje usluge potpore i podrške u okviru projekta „OsnaŽENA"

POZIV

za iskaz interesa starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja Općine Čepin, Općine Šodolovci, Općine Vladislavci i Općine Vuka za korištenje usluge potpore i podrške u okviru projekta „OsnaŽENA- Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem ŽENA“

Ovim putem pozivaju se starije osobe i/ili osobe u nepovoljnom položaju s područja Općine Čepin, Općine Šodolovci, Općine Vladislavci i Općine Vuka kojima su potrebne potpora i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, da ISKAŽU INTERES za korištenjem sljedećih oblika potpore i podrške:

OBLICI POTPORE I PODRŠKE

1. pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
2. pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
3. pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
4. pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
5. pružanje podrške korisnicima kroz razgovore, druženje, te uključivanje u društvo,
6. pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i sl.
Navedene usluge se ne plaćaju, program je u cijelosti besplatan za korisnike.

TKO MOŽE BITI KORISNIK?

• Starije osobe (osobe iznad 65 godina)
• Osobe u nepovoljnom položaju (osobe mlađe od 65 godina koje ne mogu samostalno udovoljiti osnovne životne potrebe (npr. osobe s invaliditetom, osobe s mentalnom retardacijom, kronični bolesnici i sl.)

Preduvjet za odabir korisnika:

- da osobe nemaju mogućnost da im pomoć osiguraju roditelji, bračni drug i djeca ili drugi članovi obitelji ili da si istu osiguraju samostalno te da nemaju sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
- da im takva usluga već nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora te ne primaju doplatak za pomoć i njegu od Centra za socijalnu skrb,
- da nisu smješteni u domove za stare i nemoćne osobe.

U slučaju velikog interesa korisnika prednost u odabiru imat će:

• starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu, a da su pri tome osobe s težim invaliditetom/osobe s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju/slijepe/gluhe/gluhoslijepe osobe koje nisu osposobljene za samostalan život i rad/osobe potpuno lišene poslovne sposobnosti

Napomena: GDCK Osijek može donijeti diskrecijsku odluku o primanju korisnika u projekt prema vlastitoj procjeni.

KOME, KAKO I GDJE SE PRIJAVITI?

Zainteresirane osobe prijavljuju se djelatnicima Gradskog društva Crvenog križa Osijek osobnim dolaskom ili dolaskom posrednika u prostorije:
1) Općine Vuka u ponedjeljak 16.7.2018. – od 9.00 do 11.00 sati, 
2) Općine Čepin (Društveni dom) u ponedjeljak 16.7.2018. – od 12.00 do 14.00 sati, 
3) Općine Šodolovci (vijećnica) u utorak 17.7.2018. – od 09.00 do 11.00 sati, 
4) Općine Vladislavci (vijećnica) u utorak 17.7.2018. – od 12.00 do 14.00 sati.

Iznimno, ukoliko se zainteresirane osobe nisu u mogućnosti prijaviti u navedenom terminu, informacije o prijavi mogu zatražiti telefonski na broj: 031/496-164 Dora Zlatarić.

Podijeli

FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

Facebook

 

Projekti

projekt zazeli

LogoFead2018WEBinclusive community projekt