U službi humanosti od 1878.

Partneri i donatori

Predstavljeni rezultati rada osječkog Crvenog križa u 2015. - osječki Crveni križ po svojim impozantnim rezultatima jedno od najboljih društava u Hrvatskoj


U srijedu 6. travnja 2016. godine u Gradskom društvu Crvenog križa Osijek održana je press konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati rada osječkog Crvenog križa u 2015. godini te su najavljene aktivnosti planirane u 2016. godini.
Predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dr. med., naglasio je da je prošla godina protekla u znaku izbjegličke krize u kojoj je i osječki Crveni križ dao značajan doprinos u pomoći i zbrinjavanju izbjeglica te je posebno istaknuo važnost volontera u takvim situacijama, ali i njihovu važnu ulogu i u svim drugim programima koje Crveni križ provodi. Zamjenik župana Osječko-baranjske županije Dragan Vulin pohvalio je rad u 2015. godini te podsjetio na brojne zajedničke projekte Županije i Crvenog križa te istaknuo kako je upravo u trenucima migrantske krize osječki Crveni križ djelovao najspremnije te je taj ispit položio s odličnom ocjenom. Vulin je naglasio da osječki i županijski Crveni križ imaju punu potporu Osječko-baranjske županije. Zamjenik gradonačelnika, Denis Ambruš, aktivnosti osječkog Crvenog križa, kao primjerice osnivanje tvrtke CDP d.o.o. te kvalitetnu komunikaciju sa svim partnerima, istaknuo je kao primjer kvalitetnog rada koji je za svaku pohvalu.
Konferenciji su prisustvovali i predsjednik Hrvatskog Crvenog križa dr. Josip Jelić te Izvršni predsjednik Robert Markt koji su također pohvalili rad Crvenog križa u Osijeku, a uz brojne druge govornike, i sam predsjednik Jelić istaknuo je osječki Crveni križ jednim od najboljih društava u Hrvatskoj o čemu svjedoče impozantni rezultati rada i dobri partnerski odnosi. Dodao je i to da je osječki Crveni križ najbolji u suradnji s društvenom i sveučilišnom zajednicom te da uspješno radi i dio programa koje nema nitko u Republici Hrvatskoj.
Uz prezentiranje postignutih rezultata, ravnatelj Marko Đukić predstavio je i planove za 2016. godinu, stavljajući poseban naglasak na novi koncept programa Ljetne škole mladih, koja se ove godine po prvi put organizira na nov način, jedinstven u Hrvatskoj. Naime, u radu Ljetne škole sudjelovat će mladi članovi političkih stranaka za koje će se organizirati radionice o različitim temama, od komunikacije, preko suvremene političke scene u Hrvatskoj, razvoja civilnog društva u Hrvatskoj do ljudskih i manjinskih prava i sloboda. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa podržao je inicijativu za održavanje novog koncepta ljetne škole s predstavnicima mladih političkih stranaka, navodeći kako Hrvatski Crveni križ može podržati politiku humanosti i solidarnosti, smatrajući to kvalitetnim doprinosom Crvenog križa politici.
Treba svakako istaknuti kako je na samom početku konferencije poznatom osječkom filantropu i dugogodišnjem volonteru i suradniku Crvenog križa, Marijanu Gubini, uručena Povelja o počasnom članstvu Gradskog društva Crvenog križa Osijek, što je još jedan dokaz odlične suradnje sa svim dionicima društva u korist zajednice i razvoja civilnog društva.

Martina Hećimović

 

 

Održan osnovni stupanj edukacije volontera osječkog Crvenog križa

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek u srijedu 6.4.2016. za svoje mlade volontere organizirao je edukaciju na temu povijesti Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, temeljnih načela Pokreta, ženevskih konvencija, međunarodnog humanitarnog prava itd. Edukacija je provedena sukladno odredbi o edukaciji volontera iz Pravilnika o volontiranju Hrvatskog Crvenog križa koja upućuje organizatore volontiranja da za svoje volontere organiziraju edukaciju kroz dva stupnja: osnovni i specijalistički. Osnovni stupanj edukacije obavezan je za sve volontere, a sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela tj. znanja o Pokretu, načelima, međunarodnom humanitarnom pravu i Hrvatskom Crvenom križu te praktičnog dijela prve pomoći. U sklopu edukacije volonteri su upoznati i sa Zakonom o volonterstvu, Etičkim kodeksom volontera i Etičkim kodeksom Hrvatskog Crvenog križa.

 

Iva Vrebac

 


 

Početak projekta SUPERSENIORI – SUPERHEROJI

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek u suradnji s Maticom umirovljenika grada Osijeka započelo je s provedbom projekta SUPERSENIORI – SUPERHEROJI.

Na temelju provedenog javnog natječaja za financiranje projekata udruga koje doprinose povećanju kvalitete života osoba starije životne dobi „Superseniori“, koji su provele Zaklada „Zajednički put“ i „Slagalica – zaklada za razvoj lokalne zajednice“, projekt Gradskog društva Crvenog križa Osijek SUPERSENIORI-SUPERHEROJI predložen je za financiranje, te je sklopljen ugovor o financijskoj podršci projektu sa Zakladom „Zajednički put“ iz Zagreba.

Cilj projekta je smanjenje rizika ozljeđivanja osoba starije životne dobi u Osječko-baranjskoj županiji čime će se doprinijeti povećanju kvalitete njihova života. Projekt će se provoditi od 1. travnja do 30. rujna 2016. godine, a aktivnosti unutar projekta bit će usmjerene na povećanje informiranosti osoba starije životne dobi o rizicima i načinima prevencije ozljeđivanja u starijoj životnoj dobi, što će se provoditi kroz vršnjačku i međugeneracijsku podršku.

SAŽETAK PROJEKTA:

Kako bi se ostvarila navedena svrha kroz projekt će se izraditi program edukacije starijih osoba o načinima prepoznavanja rizika od ozljeđivanja, načinima prevencije ozljeđivanja u starijoj životnoj dobi i vještinama prve pomoći.  Izrađeni program na info danu u organizaciji Matice umirovljenika Osijek predstavit će se članovima Matice umirovljenika te će se odabrati najmanje 10 osoba koji će sudjelovati u edukaciji o programu prevencije ozljeđivanja starijih osoba. Edukacija će biti održana u 5 modula u trajanju od ukupno 20 sati, a završetkom edukacije, sudionici će biti osposobljeni za pružanje vršnjačke podrške starijim osobama u prevenciji ozljeđivanja. U praktični dio edukacije bit će uključeno najmanje 10 osoba mlađe životne dobi, volontera Crvenog križa, koji će sudionicima pomoći u svladavanju praktičnog znanja iz područja pružanja prve pomoći, a u cilju međugeneracijske podrške starijim osobama i stjecanja samopouzdanja mladih za proaktivno sudjelovanje u radu sa starijima. Kako bi se osiguralo provođenje usmjerenih aktivnosti organizirat će se najmanje 4 pilot radionice za voditelje podružnica Matice i druge članove, za ukupno najmanje 50 osoba. Radionice će zajednički provesti educirane starije osobe s volonterima Crvenog križa. Završna aktivnost projekta odnosi se na sudjelovanje ciljane skupine i mladih volontera u organizaciji javne manifestacije obilježavanja Svjetskog dana prve pomoći na kojoj će se zajednički prezentirati rezultati projekta i dodatno utjecati na podizanje razine svijesti stanovništva o nužnostima informiranja o načinima suzbijanja rizika od ozljeđivanja u osoba starije životne dobi. Tijekom projekta bit će tiskana i interaktivna brošura koja će se distribuirati ciljanoj skupini, na kojoj su informacije o očuvanju zdravlja osoba starije životne dobi, a postoji mogućnost dodatnog upisivanja važnih telefonskih brojeva te će biti osmišljen i zidni kalendar sa savjetima o prevladavanju potencijalnih rizika ozljeđivanja u godišnjem dobu.

ZAŠTO JE POTREBNO PROVODITI OVAKVU VRSTU AKTIVNOSTI?

Naime, činjenica je da starije osobe spadaju u ranjivu skupinu i izloženije su negativnim utjecajima okoline u kojoj žive, pa im je potrebno osigurati dodatnu zaštitu, osobito jer je poznato da proces starenja sa sobom donosi regresivne promjene psihofizičkih funkcija. Naime, starije stanovništvo suočava se s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i fizičkoj pokretnosti, a podatci Državnog Zavoda za statistiku pokazuju da udio osoba s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti raste s kronološkom dobi, pa je tako udio onih koji imaju teškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti u staroj dobnoj skupini, čak 67,93%. Rezultati gerontoloških analiza potvrđuju kako su ozljede, osobito one nastale upravo zbog poteškoća u kretanju i obavljanju svakodnevnih aktivnosti, česte upravo u starijoj životnoj dobi. Rizični čimbenici za nastanak padova u starijoj dobi su mnogobrojni: dob, spol, poremećaj ravnoteže, oslabljen vid i sluh, bolesti koštanog, mišićnog i živčanog sustava te druge kronične bolesti. Povećanom riziku od padova pridonosi nedovoljna tjelesna aktivnost, nepravilna prehrana, konzumacija alkohola i uzimanje pojedinih lijekova. Veliku ulogu u pojavnosti padova imaju okolišni čimbenici poput neravnih, strmih i skliskih površina. (HZJZ). Ozljede uzrokovane padovima još su fatalnije ukoliko je riječ o osobama starije životne dobi koje žive same zbog nepoznavanja postupaka prve pomoći i nepravovremenih reakcija. Najveći udio samačkih kućanstava ima stara dobna skupina, čak 30,9%. Zabrinjavajući navedeni podatci, kao i stalna tendencija porasta udjela osoba starijih od 65 godina u ukupnoj populaciji stanovništva Hrvatske, a time i Osječko-baranjske županije nameće potrebu drugačije politike socijalne i zdravstvene zaštite te društvene brige prema ovoj skupini stanovništva. Ta politika neminovno zahtijeva i veće uključivanje starijih osoba u društvo i nezavisno življenje što je moguće dulje. Navedeni poražavajući podatci ukazuju na potrebu usmjeravanja preventivnih akcija na sprječavanje padova i ozljeđivanja uzrokovanim padovima i rizicima koje donosi starija životna dob te na pružanje vršnjačke i međugeneracijske podrške starijim osobama, osobito iz samačkih kućanstava.

Upravo provedbom aktivnosti ovog projekta pomoći će se u smanjivanju broja padova kod starijih osoba, a na taj način i prevenirati teška ozljeđivanja, invalidnost ili mortalitet uzrokovan posljedicama padova kod starijih osoba na području Osječko-baranjske županije. 

Martina Hećimović

 

Program javnog rada „Pomoć u kući“

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek i Hrvatski zavod za zapošljavanje su kroz program javnog rada za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici sufinancirano sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.“  započeli provođenje programa „Pomoć u kući“.

Početak provedbe programa je 1. travnja 2016. godine na području grada Osijeka i općine Čepin, a kroz program je na sljedećih 6 mjeseci zaposleno ukupno 23 žene.

Program je namijenjen: 

• osobama starijim od 65 godina života (iznimno mlađim od 65 godina ako je riječ o osobama teško narušenog zdravstvenog stanja, kroničnim bolesnicima, teže pokretnim ili nepokretnim osobama)
• osobama smanjenih funkcionalnih sposobnosti
• starijim osobama koje žive same bez pomoći mlađih članova obitelji ili skrbnika u neposrednoj blizini (samačka staračka domaćinstva)
• osobama koje imaju nizak socioekonomski status
• osobama teže narušenog zdravstvenog stanja

Usluge koje će korisnicima biti ponuđene su prvenstveno održavanje čistoće stambenog prostora, pranje i glačanje rublja, razgovori i druženje u svrhu prevladavanja usamljenosti, pomoć pri obavljanju administrativnih i sličnih poslova, pomoć pri odlasku u nabavku,  pomoć u komunikaciji između korisnika i institucija društva.

Cilj je ovog programa  da se  korisniku omogući dobivanje pomoći u vlastitom domu, što je vrlo značajno s obzirom na činjenicu da treća životna dob neminovno donosi smanjenje tjelesnih i duševnih sposobnosti, povećava rizik od bolesti, invalidnosti i socijalne izoliranosti. Programom se nastoji stvoriti osjećaj zadovoljstva i sigurnosti kod starijih ljudi, smanjiti osjećaj nemoći i napuštenosti i na taj način poboljšati kvalitetu njihova života. Potreba za ovakvim vidom izvaninstitucionalne skrbi raste kako raste i socijalna osjetljivost društva.

 

Fotografije preuzete s: http://www.glas-slavonije.hr/

 

Darija Zubović

 

Osnovana Skupština mladih Hrvatskog Crvenog križa

Predstavnici mladih Hrvatskog Crvenog križa okupili su se od 18. do 20. ožujka u Domu Gradskog društva Crvenog križa Zagreb kako bi konstituirali Skupštinu mladih Hrvatskog Crvenog križa. U petak navečer uz međusobno upoznavanje članova predstavljen je plan rada u skladu s kojim će mladi planirati svoje aktivnosti. Osnivačka sjednica Skupštine mladih održana je u subotu 19. ožujka s početkom u 11 sati. Na sjednici su mladi između sebe izabrali predstavnike za Odbor mladih kao i predsjednika i potpredsjednika te usvojili plan rada mladih. Rad Skupštine svojim su prisustvom podržali izvršni predsjednik HCK Robert Markt koji je naglasio važnost rada mladih u razvoju nacionalnog društva i pohvalio volju i želju mladih za sudjelovanjem u radu Crvenog križa. Predsjednik HCK Josip Jelić iskazao je svoju podršku mladima u radu te zaželio sreću svim članovima uz poruku da iskoriste mladost na najbolji mogući način.

Za rad u Skupštini svoje predstavnike su prijavila 52 društva Hrvatskog Crvenog križa, a na sjednici su prisustvovala 44 člana. Članovi Skupštine između sebe su izabrali predstavnike za Odbor mladih koji je izabrao predsjednika i potpredsjednika. Za predsjednicu mladih izabrana je Iva Vrebac iz GDCK Osijek, a za potpredsjednicu Ivana Fijala iz GDCK Zagreb. Članovi Odbora birani su po modelu po kojem se društva natječu na međužupanijskoj razini kako bi bili jednako regionalno zastupljeni i mogli predstavljati društva, a oni su redom:

1. Iva Vrebac (GDCK Osijek), predsjednica mladih
2. Ivana Fijala (GDCK Zagreb), potpredsjednica mladih
3. Tena Galić (GDCK Vinkovci)
4. Igor Feldi (GDCK Našice)
5. Tijana Svržnjak (GDCK Koprivnica)
6. Donna Vrbanac (GDCK Sisak)
7. Marina Martić (GDCK Dugo Selo)
8. Maja Rešetar (GDCK Donja Stubica)
9. Hrvoje Kovačević (GDCK Buje)
10. Martina Brkljačić (GDCK Gospić)
11. Lana Maloča (GDCK Knin)
12. Josip Ančić (GDCK Omiš)
13. Renato Brboleža (GDCK Dubrovnik)

U ostatku vremena koje su proveli na Sljemenu mladi su zajednički planirali aktivnosti, ukazali na svoje potrebe i ponudili brojna rješenja za poboljšanje statusa i unaprjeđenje rada mladih Hrvatskog Crvenog križa. Odbor mladih će u svojem mandatu pratiti izvršenje tih aktivnosti i sigurni smo da će ovakav način rada motivirati i ostala društva Hrvatskog Crvenog križa da se pridruže.

Tekst preuzet: www.hck.hr

 

Podijeli

FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

Facebook

 

Projekti