ORAHOVICA – CENTAR ZA EDUKACIJU

Škola u prirodi i obuka neplivača – 1.100,00 kuna.

(trajanje 6 dana i 5 noćenja, prijevoz, osiguranje djece tijekom boravka, smještaj, prehrana, obuka neplivača, troškovi za planirane aktivnosti i dr.)

Ovisno o vrsti i potrebi programa koji se provodi u objektima Gradskog društva Crvenog križa Osijek, sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i sukladno Statutu Gradskog društva Crvenog križa Osijek cijene se mogu mijenjati o čemu odluku donosi Odbor Gradskog društva Crvenog križa Osijek.