CENTAR ZA EDUKACIJU GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA OSIJEK U ORAHOVICI

1.-4. Zgrada “Čandro” u Centru za edukaciju u Orahovici

5.-8. Zgrada “Čiki” u Centru za edukaciju u Orahovici

9-17. Zgrada “Ham” u Centru za edukaciju u Orahovici

18. Orahovačko jezero