Slobodno se može reći da je Služba traženja kao osnovna djelatnost Crvenog križa uz prvu pomoć najstarija aktivnosti Pokreta jer je još 1859. godine nakon stravične bitke kod Solferina sam Henry Dunant uz organizaciju pružanja prve pomoći i brige o ranjenicima, zapisivao posljednje poruke umirućih te ih slao njihovim obiteljima.

U našoj zemlji aktivnosti Službe traženja kontinuirano se razvijaju i provode od 1878. godine od kada djeluje Crveni križ na ovim prostorima.

Prihvaćanjem Ženevskih konvencija Republika Hrvatska Zakonom je odredila Hrvatskom Crvenom križu organiziranje i provođenje djelatnosti Službe traženja i širenja znanja o sadržaju Međunarodnog humanitarnog prava i Ženevskih konvencija kao njegovog sastavnog dijela. Služba traženja, prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu  pripada u javne ovlasti koje obavlja Hrvatski Crveni križ.

Služba traženja prikuplja, evidentira i obrađuje podatake, daje obavijesti o žrtvama oružanog sukoba zainteresiranim pojedincima, nadležnim tijelima i organizacijama u zemlji i inozemstvu, i to za:

 • ratne zarobljenike
 • civilne internirce
 • zaštićene osobe uhićene duže od dva tjedna
 • zaštićene osobe na prinudnom boravku, ranjene, bolesne i umrle pripadnike oružanih snaga
 • nestale osobe
 • djecu sklonjenu u drugu zemlju, djecu odvojenu od roditelja zbog oružanog sukoba
 • razmjenu obiteljskih poruka članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti
 • spajanje članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili
 • drugih izvanrednih okolnosti

Druge zadaće traženja iz nadležnosti Republike Hrvatske u kojima na osnovu međunarodnih ugovora sudjeluje Hrvatski Crveni križ kao što su:

 • izvršavanje obveza Republike Hrvatske kao potpisnice Ženevskih konvencija o zaštiti žrtava rata u dijelu poslova koji su povjereni Hrvatskom Crvenom križu;
 • zastupanje i promicanje ideje i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Ženevskih konvencija kao i međunarodnog humanitarnog prava i nadziranje njihove primjene u oružanim sukobima te zalaganje za zaštitu svih žrtava i zaštitu ljudskih prava.

Služba traženja vodi također mirnodopska traženja, izdaje potvrde o utvrđenim činjenicama i izvatke iz prikupljene građe, te pokreće postupke upisa u državne matice umrlih kod nadležnih upravnih tijela.

Da bi Služba traženja odgovorno zadovoljila sve zahtjeve koji se pred nju postavljaju potrebna je stalna edukacija profesionalaca i volontera prema programima Hrvatskog Crvenog križa i Međunarodnog odbora Crvenog križa.