Terenska jedinica u osječkom Crvenom križu ima posebnu povijesnu važnost i dugogodišnju tradiciju. Ona je predstavljala grupu starijih članova mladih Crvenog križa kao posebnost u Hrvatskom Crvenom križu. U Osijeku je formirana u listopadu 1952. godine, a prvi program prošla je u siječnju 1953. godine pa se ta godina uzima kao godina osnivanja Terenske jedinice u Osijeku. Njeni su članovi bili najaktivniji i najbolji predstavnici mladih u Crvenom križu sposobni za obavljanje najodgovornijih zadaća. Osobito su bili uspješni u provođenju logorovanja, aktivnosti u dječjim odmaralištima, sudjelovanju u različitim akcijama Crvenog križa.

Danas su članovi terenskih jedinica oni članovi mladih Crvenog križa stariji od 16 godina koji su izrazili želju za edukacijom i osposobljavanjem u posebnim aktivnostima kao što su: pružanje prve pomoći; snalaženje i preživljavanje u prirodi; zaštita života, imovine i okoliša; tehničke vještine (npr. podizanje šatorskog naselja i sl.).

Terenske jedinice Hrvatskog Crvenog križa osnivaju se radi terenskog djelovanja mladih što obuhvaća posebno pomoć u odgovoru na krizne situacije, djelovanje u izvanrednim vremenskim uvjetima u zajednici, edukaciju i pokazne vježbe za stanovništvo itd. Osim toga, terenske jedinice predstavljaju organizacijski oblik koji će svojim planom djelovanja i edukacijama podići interes mladih volontera za djelovanje pri Crvenom križu te stvoriti sigurnu bazu volontera koja će kasnije djelovati u izvanrednim situacijama uz interventne timove Hrvatskog Crvenog križa.