Nedostupnost medicinskih i ortopedskih pomagala osobama s invaliditetom, bolesnim, starijim i nemoćnim osobama značajno otežava život i stavlja ih u neravnopravan položaj u odnosu na ostale građane. Zbog toga je posudionica medicinskih i ortopedskih pomagala posebno važna aktivnost osječkog Crvenog križa.

Naime, u Gradskom društvu Crvenog križa Osijek građani u potrebi mogu potpuno besplatno posuditi medicinski krevet, invalidska kolica, štake i hodalice, s napomenom da posudba ovisi o trenutnoj raspoloživosti pomagala. Kada ozdrave i pomagalo im više ne treba, vraćaju ga u Crveni križ i tako pomagalo postaje dostupno i drugoj osobi u potrebi.

Pomagala se posuđuju na dulje vrijeme kada je riječ o trajno nepokretnim bolesnicima poput oboljelih od kroničnih bolesti, palijativnih bolesnika te osoba treće životne dobi koje se više ne mogu samostalno kretati. Na kraće vremensko razdoblje pomagala se posuđuju osobama kada se oporavljaju od operativnih zahvata, lomova ekstremiteta te kod naglog oboljenja (primjerice, moždani udar).

 

Kako možete pomoći?

Donirajte pomagala koja imate kod kuće, a više vam nisu potrebna.