Škola u prirodi dio je redovne nastave učenika razredne nastave. Specifična je po svom ustroju zato jer se stvarno odvija u prirodi. Njezina obrazovna i odgojna uloga je vrlo važna za uzrast učenika razredne nastave. U Školi u prirodi učenici stječu znanja na zaista poseban način, prateći sve prirodne promjene u pravom smislu riječi, te uočavajući njihove međusobne uzročno-posljedične odnose. Uočavanjem odnosa u prirodi učenici stječu osnovne spoznaje o samoj prirodi, odnosu čovjeka prema prirodi, važnost suživota čovjeka i prirode. Iz svega toga proizlazi i jedna važna zadaća Škole u prirodi, a to je humani odnos prema prirodi i razvoj ekološke svijesti.

Škola u prirodi traje 24 sata dnevno i omogućava bolje upoznavanje učitelja s učenicima, te samih učenika međusobno. Kroz zajednički život učitelja i učenika postavljaju se temelji za timski rad kroz aktivno sudjelovanje u ostvarivanju programa rada. Takav život i rad u zajednici omogućit će učenicima stjecanje radnih navika, poštivanje dogovora i pravila zajedničkog života te izvršavanje preuzetih dužnosti i obveza kako bi zajednica živjela skladno i u razumijevanju.

Škola u prirodi je idealna za stjecanje higijenskih i radnih navika, uljudnosti i kulture u ponašanju, te navike pravilnog ponašanja u prometu. Sve su to korisne navike i pravila koja će učenicima biti od velike koristi u daljnjem životu. Upravo u tome i je značaj Škole u prirodi, zato jer učenicima u najpogodnijem razdoblju njihova psihofizičkog razvoja daje temeljne odrednice razvijanja njihove osobnosti.

Isto tako bitan je i razvoj odnosa učenika i učitelja koji kroz načine rada u okviru programa  Škole u prirodi biva topliji, pun razumijevanja, uvažavanja i međusobnog poštivanja. Program Škole u prirodi zasniva se na planu i programu III i IV razreda osnovne škole. Kako boravak  traje 24 sata dnevno, potrebno je ispuniti cijelo vrijeme korisnim sadržajima, stoga se rade programi za nastavne, sportsko rekreacijske i zabavne sadržaje.