Prva pomoć predstavlja jednu od prvih aktivnosti Crvenog križa, a pripada javnim ovlastima koje obavlja Crveni križ u skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu.

Ubrzani tehnološki razvoj, sve brži dnevni ritam života, učestale elementarne nepogode, te manifestacije na kojima je okupljeno mnogo ljudi neminovno dovode do sve češćeg ozljeđivanja ljudi u svakodnevnom životu. Nerijetko se događa da, ne samo pojedinci, nego i veće skupine ljudi bivaju ozlijeđene u kratkom razdoblju. Samo kontinuiranim osposobljavanjem pojedinaca i ekipa za pružanje prve pomoći zajednica će moći odgovoriti i reagirati u ovakvim nepredviđenim situacijama. Odgovornost i zadaća Hrvatskog Crvenog križa kao jednog od subjekata u sustavu zaštite i spašavanja kontinuirana je edukacija i osposobljavanje svih dobnih skupina stanovništva za učinkovito i ispravno pružanje prve pomoći. Gradsko društvo Crvenog križa Osijek prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i Statutu društva ima obvezu osposobljavanja stanovništva, ustrojavanja, organiziranja i opremanja ekipa za pružanje prve pomoći. Hrvatski Crveni križ sa svojim tečajevima prve pomoći namijenjenima cjelokupnoj populaciji ima vodeću ulogu u Hrvatskoj u širenju znanja i popularizaciji prve pomoći.

Prva pomoć je skup postupaka kojima se pomaže ozlijeđenoj osobi ili iznenada oboljeloj osobi na mjestu nesreće prije dolaska ekipe hitne pomoći, liječnika ili drugih kvalificiranih medicinskih djelatnika. Ukupnim djelovanjem – postupcima prve pomoći, pozivom u pomoć i psihosocijalnom potporom nastoji se otkloniti neposredna opasnost po život, umanjiti bol i pružiti osjećaj sigurnosti kod ozlijeđene ili naglo oboljele osobe. Ciljevi su prve pomoći spašavanje života, sprječavanje nastanka trajnih posljedica i skraćivanje trajanja liječenja i oporavka. Prva pomoć kao djelatnost koju provodi Crveni križ Osijek može se podijeliti na:

  •  Osposobljavanje ekipa prve pomoći za djelovanje u izvanrednim situacijama

Tečaj za osposobljavanje ekipa prve pomoći za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, epidemija i oružanih sukoba.

  • Osposobljavanje djece, mladih i odraslih osoba za pružanje prve pomoći

a) Osnovni tečaj za osposobljavanje građana u pružanju prve pomoći

b) Obuka prve pomoći za djecu u osnovnim školama i za mlade u srednjim školama

  •  Program prve pomoći za spasioce na vodi

Osposobljavanje iz prve pomoći sastavni je i obavezni dio osposobljavanja spasioca na vodi. Nakon tečaja polaže se ispit koji se sastoji od pismenog, usmenog i praktičnog dijela. Položeni ispit iz prve pomoći jedan je od uvjeta za izdavanje uvjerenja o osposobljenosti za spasioca na vodi.

Služba spašavanja na vodi i ekološke zaštite priobalja

Obnova znanja iz prve pomoći nužna je iz više razloga, a omogućava spremno djelovanje pomagača u slučaju potrebe.