Program prevencije spolno prenosivih bolesti i odgovorno spolno ponašanje provodi se s ciljem upoznavanja mladih osoba s načinima prenošenja virusa HIV-a i drugih spolno prenosivih bolesti, mogućnostima zaštite i sprječavanja širenja HIV infekcije te ukazivanja na nužnosti odgovornog spolnog ponašanja. Važno je napomenuti da program provode mladi Crvenog križa uz velik uspjeh i zanimanje među adolescentima, upravo zbog jednostavnog i zanimljivog pristupa temi o spolnim odnosima, ponašanju, bolestima i kontracepciji. Tijekom cijele godine provode se radionice, kako među članovima mladih Crvenog križa, tako i u lokalnoj zajednici i osnovnim i srednjim školama, s većim osvrtom na adolescente. U okviru provođenja programa prevencije spolno prenosivih bolesti i odgovornog spolnog ponašanja svake se godine u svijetu i Hrvatskoj brojnim događanjima i aktivnostima obilježava  1. prosinca Svjetski dan AIDS-a.

 

Sindrom stečene imunodeficijencije – AIDS (eng. Acquired Immune Deficiency Syndrom), SIDA (franc. Syndrome d’ImmunoDéficience Acquise), odnosno kopnica, bolest je ljudskog imunološkog sustava uzrokovana HIV-om, humanim imunodeficijencijskim virusom.

 

Kako se HIV prenosi?

 • Spolnim kontaktom bez zaštite sa zaraženom osobom
 • Kontaktom sa zaraženom krvi
 • Sa zaražene majke na dijete tijekom trudnoće, poroda i dojenja 

 

Virus HIV-a se NE prenosi:

 • Rukovanjem, grljenjem, ljubljenjem i drugim uobičajenim ljudskim kontaktima
 • U dodiru s predmetima kao što su javne govornice, novac, ručke u sredstvima javnog prijevoza
 • Korištenjem javnih toaleta
 • Kupanjem u javnim bazenima
 • Uporabom posuđa za jelo, čaša, ručnika, posteljine
 • Šmrcanjem, kašljucanjem ili kihanjem
 • Tijekom uobičajenih pregleda kod liječnika ili stomatologa
 • Posredstvom domaćih životinja
 • Kukcima (ujedima komaraca)
 • Davanjem krvi
 • Tijekom uobičajene njege bolesnika 

Preuzeto sa www.hck.hr