Doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana jedan je od ciljeva rada Hrvatskog Crvenog križa. Zdravstvene aktivnosti sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu definirane su kao zdravstveni odgoj, prosvjećivanje i informiranje članova Crvenog križa i drugih građana, osobito djece i mladih. Zdravstveni odgoj stanovništva ima značajnu ulogu i predstavlja važnu aktivnost Crvenog križa. Sustavno se provodi sa svrhom odgoja za zdrav život, usvajanja pravilnih stavova o zdravom načinu života te važnosti očuvanja tjelesnog i duševnog zdravlja, što predstavlja najbolju prevenciju određenih bolesti.

 

Zdravstvene aktivnosti usmjerene prema djeci i mladima osječki Crveni križ provodi kroz program Hrvatskog Crvenog križa Humane vrednote u osnovnim i srednjim školama te u Centru za edukaciju u Orahovici kroz program Škola u prirodi i obuka neplivača za učenike trećih razreda u okviru programa Škola u prirodi za učenike četvrtih razreda osnovnih škola. Primjenjujući metode iz programa Humane vrednote, učenike se u okviru navedenih programa potiče na boravak i igru u prirodi, duge šetnje, bavljenje plivačkim sportovima, zdraviju prehranu, pravilno pranje ruku, održavanje čistoće vlastitog prostora i sl.

 

Organiziranjem izložbi, radionica, predavanja te brojnih zdravstveno-preventivnih aktivnosti, osječki Crveni križ, s ciljem informiranja šireg dijela populacije, svake se godine uključuje u organizaciju i provođenje različitih manifestacija i obilježavanje značajnih datuma vezanih uz zdravlje: Svjetski dan zdravlja, Svjetski dan hipertenzije, Svjetski dan srca, Međunarodni dan slijepih osoba, Svjetski dan šećerne bolesti, Svjetski dan prve pomoći, Mjesec borbe protiv bolesti ovisnosti, Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a i dr., s posebnim naglaskom na prevenciju tuberkuloze u okviru Tjedna borbe protiv tuberkuloze kao jedne od zajedničkih akcija svih društava Hrvatskog Crvenog križa.

 

Prema širem dijelu populacije, osobito prema mladima, djeluje se provođenjem preventivnih programa poput prevencije bolesti ovisnosti i prevencije spolno prenosivih bolesti i odgovorno spolno ponašanje te prevencijesmanjenja prekomjerne tjelesne težine, a aktivnosti se sve češće usmjeravaju i na informiranje i edukaciju građanstva o načinima zaštite zdravlja povezane s meteorološkim i klimatskim uvjetima, odnosno o zaštiti zdravlja od vrućina i hladnoća. Zdravstvene se aktivnosti sve više usmjeravaju na osobe treće životne dobi s obzirom na činjenicu da starija životna dob neminovno donosi smanjenje tjelesnih i duševnih sposobnosti, povećava rizik od bolesti, invalidnosti i socijalne isključenosti. S ciljem približavanja usluge građanima u potrebi u suradnji s udrugama umirovljenika i drugim udrugama održavaju se redovite akcije kontrole zdravlja.

 

Uvelike povećan broj zdravstvenih aktivnosti prema široj zajednici rezultat je osnivanja Komisije za zdravstveno-socijalne djelatnosti koja djeluje pri osječkom Crvenom križu i u čiji se rad uključuju brojni volonteri zdravstvene struke. Naime, suvremene zdravstvene aktivnosti sve su manje usmjerene prema bolesti, a više prema zdravlju, razvoju osobnih vještina i društvenih mehanizama, koji će odgojem i edukacijom svakog pojedinca osigurati dobro zdravlje i spriječiti razvoj bolesti, stoga se ovim aktivnostima posvećuje dodatna pažnja.