Trgovanje ljudima ozbiljan je društveni problem jer najdrastičnije ugrožava osnovna ljudska prava. Diljem svijeta se žene, muškarci i djeca prodaju, kupuju, često fizički zlostavljaju, izgladnjuju i prisiljavaju na prostituciju, obavljanje poslova u domaćinstvima, restoranima, poljoprivredi ili u tvornicama, uz malu naknadu ili bez naknade, ili su pak prisiljeni na prosjačenje ili kaznena djela. Tijekom prošlog desetljeća trgovanje ljudima identificirano je kao zločin kojim se iskorištavaju najranjiviji u društvu.

Trgovanje ljudima obuhvaća vrbovanje, transport, prebacivanje, skrivanje ili prihvaćanje osoba, korištenjem prijetnje ili sile ili drugih oblika prisile, otmice, prijevare, obmane, zloupotrebe vlasti ili ranjivosti položaja ili davanja i primanja novca ili olakšica kako bi se postigao pristanak osobe koja ima kontrolu nad drugom osobom, a sve u svrhu iskorištavanja. Iskorištavanje uključuje prostituciju ili neke druge oblike spolnog iskorištavanja, prisilni rad ili usluge, stavljanje u ropstvo ili njemu slične odnose, služenje pa čak i odstranjivanje organa.

Suzbijanje i kažnjavanje trgovanja ljudima regulirano je na međunarodnoj i nacionalnoj razini, a više informacija možete pronaći na stranicama:

 

Vladinog ureda za ljudska prava i prava i prava nacionalnih manjina

 

Ministarstva unutarnjih poslova RH

 

Hrvatskog Crvenog križa

 

Vijeća Europe

 

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, nastavno na ovlasti i aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa:

  1. pruža podršku odraslim žrtvama trgovanja ljudima,
  2. radi u lokalnoj zajednici na podizanju svijesti građana o rizicima trgovanja ljudima i mjerama zaštite te provodi edukativne aktivnosti za različite ciljane skupine