Raspoloživi statistički podaci o stopi siromaštva stanovništva Republike Hrvatske pokazuju da je značajan postotak osoba siromašan ili u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. S ciljem pružanja pomoći ljudima u teškoj materijalnoj situaciji, Hrvatski Crveni križ provodi niz tome usmjerenih programa.

Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu traženje, primanje i raspoređivanje humanitarne pomoći jedna je od javnih ovlasti koju obavlja Gradsko društvo Crvenog križa Osijek koje u skladu s materijalnim, kadrovskim i programskim mogućnostima brine o osobama koje su u stanju socijalno zaštitnih potreba. Također, temeljem Zakona o humanitarnoj pomoći i Rješenja Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji osječki Crveni križ pravna je osoba kojoj je odobreno stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

U tom smislu, humanitarni programi osječkog Crvenog križa usmjereni su na traženje, primanje i raspoređivanje humanitarne pomoći namijenjene socijalno osjetljivim skupinama s ciljem zadovoljenja njihovih osnovnih životnih potreba. Iz tog se razloga tijekom godine organiziraju različite akcije prikupljanja pomoći, a jedna od najvažnijih, koja se održava od 1973. godine, tradicionalna je sabirna akcija Solidarnost na djelu koja se održava u listopadu svake godine. U akciji se prikupljaju odjeća, obuća, hrana, novac i druga materijalna dobra, a za tu prigodu Hrvatski Crveni križ prema informacijama iz svojih društava, sa samog terena i prema trenutnim potrebama u izvanrednim situacijama, definira popis artikala koji su u pojedinom trenutku najpotrebniji, s ciljem da olakša rad volontera i ubrza dostavljanje pomoći najpotrebitijima. Od prikupljenih prehrambenih artikala formiraju se paketi pomoći koji se uglavnom dostavljaju u kuće korisnika s obzirom da je uvelike riječ o starijem i teže pokretnom stanovništvu koje nerijetko živi u samačkim kućanstvima. Na sličan način provode se akcije prikupljanja materijalnih dobara u Tjednu Crvenog križa, od 8. do 15. svibnja, kao i u Tjednu solidarnosti, od 8. do 15. prosinca svake godine.

U navedene akcije, uz brojne građane, uključuju se trgovački lanci, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i mnoge tvrtke. Naime, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek kao registrirani posrednik u doniranju hrane tijekom cijele godine prikuplja hranu koja se brzom distribucijom dostavlja do krajnjih korisnika. Pomoć korisnicima u hrani i osnovnoj materijalnoj pomoći, osim na navedene načine, osigurava se i putem projekata Gradskog društva Crvenog križa Osijek koji se financiraju iz raznih fondova.

Pri osječkom Crvenom križu djeluje i pučka kuhinja u kojoj se vrši priprema i dostava toplih obroka za osobe kojima je takav oblik pomoći potreban iz zdravstvenih, socijalnih i drugih razloga. Osim hrane, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek korisnicima pruža i druge oblike pomoći. Naime,  kontinuirano se tijekom godine i u posebno usmjerenim akcijama prikupljaju higijenske potrepštine, pelene za odrasle te rabljena odjeća i obuća koja se sortira prema uzrastu i spolu te dijeli krajnjim korisnicima.

Uz humanitarnu pomoć, provode se i brojni oblici socijalnog rada. Socijalni programi osječkog Crvenog križa usmjereni su ponajviše na starije osobe, osobe s invaliditetom i djecu iz socijalno ugroženih obitelji. Naime, u okviru mogućnosti, osječki Crveni križ pruža pomoć starim i nemoćnim osobama i to najčešće dostavom obroka u kuću i dobrosusjedskom pomoći (plaćanje računa, pospremanje kuće, odlazak u nabavku i dr.) u čemu veliku ulogu imaju volonteri i članovi koji su u kontaktu sa stanovništvom. Obilazak starijih i samačkih kućanstava posebno je potreban u zimskim mjesecima za vrijeme velikih hladnoća. Kontinuirana pomoć za preko 300 starijih i nemoćnih osoba pruža se u okviru projekta „OsnaŽENA – Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem ŽENA“.

Pomoć starijim i nemoćnim osobama te osobama s invaliditetom pruža se i kroz posudionicu medicinskih i ortopedskih pomagala putem koje se pojedincu u potrebi, a ujedno i njegovoj obitelji pruža podrška sa svrhom unapređenja kvalitete života.

Cilj je pružanja ovih usluga omogućiti korisnicima dobivanje pomoći u vlastitom domu, stvaranje osjećaja zadovoljstva i sigurnosti kod starijih ljudi, smanjenje osjećaja nemoći i napuštenosti i  poboljšanje kvalitete njihova života. Potreba za ovakvim vidom izvaninstitucionalne skrbi raste kako raste i socijalna osjetljivost društva.