Od svibnja 2007. godine pri Gradskom društvu Crvenog križa Osijek osnovan je i djeluje Spasilački klub koji čine licencirani spasioci i oni koji podržavaju spasilački sport i aktivnosti. Spasilački klubovi se organiziraju s ciljem ostvarivanja zadaća i provedbe programskih aktivnosti Spasilačke službe HCK na terenu. Smjernice rada i način provedbe aktivnosti utvrđuje Spasilačka služba HCK.

 

Plan djelovanja:

 • okupljanje i koordiniranje licenciranih spasilaca pri Gradskom društvu Crvenog križa
 • profesionalno usavršavanje spasilaca i instruktora Spasilačke službe HCK
 • sudjelovanje spasilaca u aktivnostima Gradskog društva Crvenog križa Osijek (pokazne vježbe, ispraćaj maturanata, razna dežurstva i sl.)
 • uspostava mreže suradnje između spasilaca i koncesionara s ciljem pomoći pri zapošljavanju spasilaca
 • promidžba aktivnosti s ciljem okupljanja podmlatka – «spasioci juniori»
 • organiziranje spasilačkog sporta (pripreme natjecatelja i ekipa, sudjelovanje na spasilačkim natjecateljima)
 • provedba promotivnih kampanja – kodovi ponašanja na/u vodi za djecu i mlade
 • organiziranje radionica o opasnostima i rizicima na vodi «Kodeks sigurnosti na vodi»
 • edukacija o ekološkoj zaštiti vodenog okoliša

 

Članovi:

 • instruktori
 • spasioci
 • volonteri Crvenog križa
 • vanjski suradnici