Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek svoje djelovanje i rad temelji na odredbama Ženevskih konvencija (Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu, Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru, Konvencija o postupanju s ratnim zarobljenicima, Konvencija o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata) od 12. kolovoza 1949. godine i njihovim Dopunskim protokolima (Dopunski protokol o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba i Dopunski protokol o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba od 8. lipnja 1977. godine te Dopunski protokol o dodatnom znaku raspoznavanja od 8. prosinca 2005. godine) kojih je Republika Hrvatska stranka, Rezolucijama Međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te na načelu solidarnosti, načelima međunarodnog humanitarnog prava i temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca: HUMANOST, NEPRISTRANOST, NEUTRALNOST, NEOVISNOST, DOBROVOLJNOST, JEDINSTVO, UNIVERZALNOST.

Informacije

Ovdje možete pronaći informacije o unutarnjem ustrojstvu, informacije načinu pristupa informacijama, narativna i financijska izvješća te pratiti sve objave vezane za rad tijela GDCK Osijek.


Statut Hrvatskog Crvenog križa

Statut Hrvatskog Crvenog križa donijela je Skupština Hrvatskog Crvenog križa na sjednici održanoj 22. ožujka 2016. godine, a objavljen je u Narodnim novinama broj 56 od 17. lipnja 2016. godine (NN 56/2016).

Strategija 2020

Strategija 2020 koja je usvojena na Glavnoj skupštini Međunarodne federacije 2009. godine, potiče sva nacionalna društva da do 2020. godine učine više, rade bolje te ostvare promjene. 

Izjava o pristupačnosti

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek nastoji svoju internetsku stranicu crvenikrizosijek.hr učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

ETIČKI KODEKS HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa sadrži moralna načela, načela djelovanja i načela profesionalne etike prema kojima se, u javnom djelovanju i međusobnim odnosima trebaju ponašati članovi, zaposlenici, suradnici, volonteri i korisnici usluga Hrvatskog Crvenog križa i njegovih ustrojstvenih oblika na svim razinama organiziranja kada se ponašanje i djelovanje tih osoba odnosi i može se izravno povezati s Hrvatskim Crvenim križem.