Od osnutka 1922. godine pa sve do danas, mladi Hrvatskog Crvenog križa gotovo neprekidno djeluju. Rad mladih privremeno je bio prekinut tijekom Drugoga svjetskoga rata (1941. – 1945.) i tijekom Domovinskoga rata (1991. – 1995.).

Cilj je rada s mladima razvijanje osjećaja humanosti, tolerancije, solidarnosti, milosrđa, suosjećanja i razumijevanja među mladima u svrhu ostvarivanja sretne zajednice i postizanja trajnoga mira, a osnove ovakvog rada određene su Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu.

Danas mladi Hrvatskog Crvenog križa čine oko 60% od ukupnog broja volontera HCK što ih čini neprocjenjivim bogatstvom ove organizacije.

Na nacionalnoj razini mladi su organizirani u Skupštinu i Odbor mladih. Skupština mladih Hrvatskog Crvenog križa u prvom sazivu osnovana je 19. ožujka 2016. godine nakon što je Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa na sjednici održanoj 22. listopada 2015. godine usvojio Strategiju uključivanja mladih Hrvatskog Crvenog križa s pripadajućim operativnim planom i na taj način po prvi puta omogućio mladima svrhovito udruživanje na nacionalnoj razini. Pozivu na osnivanje Skupštine mladih odazvala su se 52 društva Hrvatskog Crvenog križa, a već slijedeće godine pridružilo se i 7 novih društava. Sada već kontinuiranim radom Skupštine i Odbora mladih Hrvatski je Crveni križ rame uz rame drugim nacionalnim društvima koja imaju vlastite strategije i jasno definirane organizacijske strukture mladih unutar nacionalnog društva. Pokazatelj važnosti takve strukture su i sudjelovanja na međunarodnim skupovima, sastancima i treninzima gdje su mladi HCK, a time i HCK prepoznati kao društvo koje cijeni rad mladih i ulaže u njegov razvoj.

Osnivanje Skupštine mladih dalo je značajan doprinos umrežavanju i boljem protoku informacija na nekoliko razina; prije svega između nacionalnog društva i predstavnika mladih društava Crvenog križa, između mladih i upravljačkih struktura HCK te možda najvažnije, između mladih međusobno. Sudjelovanjem u radu Skupštine, mladi dobivaju mogućnost za osobni i profesionalni razvoj, a Hrvatskom Crvenom križu predstavljaju zalog za budućnost i kvalitetne ljude koji će jednog dana biti spremni preuzeti vodeće uloge u upravljačkim tijelima lokalnog ili nacionalnog društva.

 

 

Mladi su uključeni u gotovo sve aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa i predstavljaju okosnicu volontera. Program Crvenog križa provodi se kroz različite aktivnosti u osnovnim i srednjim školama, vrtićima te fakultetima, raznim suradnim udrugama i institucijama, grupama građana te samim mladima Crvenog križa. Programe provode mladi s mladima ili stručne osobe osposobljene za pojedine aktivnosti.

 

Najčešći sadržaji su:

  • zdravstvene aktivnosti (prva pomoć, zdravstvena kultura)
  • socijalne aktivnosti
  • diseminacija znanja o povijesti, temeljnim načelima i aktivnostima Crvenog križa te promicanje Međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava
  • upoznavanje s opasnošću od mina
  • preventivni programi (prevencija bolesti ovisnosti, trgovanja ljudima, prevencija pretilosti, spolno prenosivih bolesti…)
  • priprema i djelovanje u katastrofama
  • humane vrednote
  • razvijanje prijateljstva i suradnje
  • razvijanje dobrovoljnog darivanja krvi kod mladih
  • zaštita okoliša

Mladi osječkog Crvenog križa svoj rad temelje na programima Hrvatskog Crvenog križa i idu u korak s preporukama donesenim na Skupštini i Odboru mladih HCK, ali također osmišljavaju i vlastite aktivnosti. Organizirani su u Klub mladih osječkog Crvenog križa i Terensku jedinicu mag. Franje Franka, a kako bi se što bolje organizirali i planirali aktivnosti, mladi se redovno sastaju svake srijede u 19,30 na koordinacijskim sastancima mladih.