PRIPREMA I DJELOVANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA

1.-8.Obilježavanje Međunarodnog dana civilne zaštite
9.Edukacija u sklopu programa „Set2go“
10.-11.Vježba spašavanja iz vode u Slatini
12.Vježba spašavanja iz vode u Splitu
13.Podjela pomoći tijekom migrantske krize, Beli Manastir, 2015.
14.Pružanje pomoći tijekom migrantske krize, Tovarnik 2015. godine
15.-16.Pomoć stanovništvu na poplavom pogođenim područjima Sisačko-moslavačke županije 2018. godine
17.Sudjelovanje volontera osječkog Crvenog križa u međunarodnoj humanitarnoj misiji na Haitiju 2010. godine
18.Sudjelovanje volonterke osječkog Crvenog križa u međunarodnoj humanitarnoj misiji u Pakistanu 2011. godine