Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa sadrži moralna načela, načela djelovanja i načela profesionalne etike prema kojima se, u javnom djelovanju i međusobnim odnosima trebaju ponašati članovi, zaposlenici, suradnici, volonteri i korisnici usluga Hrvatskog Crvenog križa i njegovih ustrojstvenih oblika na svim razinama organiziranja kada se ponašanje i djelovanje tih osoba odnosi i može se izravno povezati s Hrvatskim Crvenim križem.
Svrha Etičkog kodeksa je promicanje etičkih načela, moralnih načela i vrijednosti u ponašanju, s ciljem ostvarivanja zajedničkog dobra i javnog interesa te povjerenja građana u Hrvatski Crveni križ.
Hrvatski Crveni križ djeluje nepristrano i bez diskriminacije, poštujući, razvijajući i unaprjeđujući vrijednosti koje doprinose promicanju i ostvarivanja humanitarnih ciljeva i programa od opće koristi.
Moralno ponašanje i vrijednosti sadržane u ovom Etičkom kodeksu imaju za cilj promicanje najviših vrijednosti značajnih za humanitarnu djelatnost u najširem smislu.

Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa

 

Veličina slova
.