Strategija 2020 koja je usvojena na Glavnoj skupštini Međunarodne federacije 2009. godine, potiče sva nacionalna društva da do 2020. godine učine više, rade bolje te ostvare promjene. Strategija 2020 ima tri strateška cilja i tri preduvjeta djelovanja za postizanje tih strateških ciljeva.

Ciljevi Strategije 2020

1. Spasiti živote, zaštititi osnovne uvjete za život i pridonijeti oporavku nakon katastrofa i kriznih situacija

2. Omogućiti zdraviji i sigurniji život

3. Promicati socijalno uključivanje i kulturu mira i nenasilja

Preduvjeti djelovanja za postizanje ciljeva Strategije 2020

1. Izgraditi snažna nacionalna društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

2. Primjenom humanitarne diplomacije nastojati spriječiti i smanjivati vulnerabilnost u globaliziranom svijetu

3. Zajedno kroz Međunarodnu federaciju učinkovitije djelovati

Preuzmite dokument

Veličina slova
.