Ovdje možete pronaći informacije o unutarnjem ustrojstvu, informacije načinu pristupa informacijama, narativna i financijska izvješća te pratiti sve objave vezane za rad tijela GDCK Osijek.

Informacije u unutarnjem ustrojstvu

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje akcija od opće koristi, koja djeluje na osnovi misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

Pristup informacijama

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek kao tijelo javne vlasti, odredio je posebnu osobu za rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Objava informacija

Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/2015), tijela javne vlasti dužna su osigurati javnost rada na način da javnost informiraju o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.