Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek nastoji svoju internetsku stranicu crvenikrizosijek.hr učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu crvenikrizosijek.hr 

 

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je potpuno u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 01.10.2019. i pripremljena je metodom samoprocjene koju je proveo Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek. Izjava je zadnji put preispitana 18.10.2019.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Mehanizam za davanje povratnih informacija koji će se upotrebljavati za obavješćivanje Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije o svim neusklađenostima te za traženje informacija i sadržaja isključenih iz područja primjene Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.) je Službenik za informiranje u Hrvatskom Crvenom križu Društvu Crvenog križa Osječko-baranjske županije koji je ujedno i odgovoran za pristupačnost i obradu zahtjeva poslanih putem mehanizama za povratne informacije i to:

 

Darija Zubović, dipl. iur.

Adresa: Šetalište Petra Preradovića 6, 31000 Osijek

Tel.: 031/205-488

E-mail: crvenikrizosijek@crvenikrizosijek.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak-petak od 7.00-15.00 sati

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor na provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Na gore navedeni nadzor odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Postupak praćenja provedbe propisa koji se upotrebljava u slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na obavijest ili zahtjev poslan u skladu s čl. 7. stavkom 1. točkom (b) Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.) obavlja relevantno tijelo za praćenje provedbe propisa i to Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske kojeg možete kontaktirati na jedan od sljedećih načina:

 

Povjerenik za informiranje:
Jurišićeva 19
10000 Zagreb
Tel.: 01/4609-041

Fax: 01/4609-096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr

 

Pomoć za pristupačnost

Savjete o podacima koji se trebaju nalaziti u Vašoj poruci pronaći ćete u dokumentu Kako prijaviti problem u pristupu mrežnim stranicama” (Contacting Organisations about Inaccessible Websites).

Scroll Up
Veličina slova
.