Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek nastoji svoju internetsku stranicu crvenikrizosijek.hr učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu http://crvenikrizosijek.hr

 

Stupanj usklađenosti

 

Mrežno sjedište https://crvenikrizosijek.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom sukladno mogućnostima i učestalosti korištenja stranica, a zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan:

-pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;

-dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);

-dio .pdf datoteka ne otvara se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Nerazmjerno opterećenje

Za sve neusklađenosti Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek privremeno se poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

U skladu s člankom 3. Zakona, .pdf datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2019. Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Tehnička ograničenja

Tehnička ograničenja trenutne arhitekture sustava onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti mrežnog sjedišta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek sa Zakonom o pristupačnosti, što se očituje u otežanom kretanju osoba s invaliditetom mrežnim sjedištem zbog kompleksnosti stranica i podstranica, u ograničenom broju mogućih načina pretraživanja i složenim postupcima pri unosu materijala.

Podizanje razine pristupačnosti

S obzirom da postoje navedeni nedostaci, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek uklanjat će ih s vremenom, a sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

 

Ova je izjava sastavljena 01.10.2019. i pripremljena je metodom samoprocjene koju je proveo Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek. Izjava je preispitana 18.10.2019. te 18.10.2020. godine.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

 

Mehanizam za davanje povratnih informacija koji će se upotrebljavati za obavješćivanje Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek o svim neusklađenostima te za traženje informacija i sadržaja isključenih iz područja primjene Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.) je Službenik za informiranje u Hrvatskom Crvenom križu Društvu Crvenog križa Osječko-baranjske županije koji je ujedno i odgovoran za pristupačnost i obradu zahtjeva poslanih putem mehanizama za povratne informacije i to:

 

Darija Zubović, dipl. iur.

Adresa: Šetalište Petra Preradovića 6, 31000 Osijek

Tel.: 031/205-488

E-mail: crvenikrizosijek@crvenikrizosijek.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak-petak od 7.00-15.00 sati

 

Postupak praćenja provedbe propisa

 

Nadzor na provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Na gore navedeni nadzor odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Postupak praćenja provedbe propisa koji se upotrebljava u slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na obavijest ili zahtjev poslan u skladu s čl. 7. stavkom 1. točkom (b) Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.) obavlja relevantno tijelo za praćenje provedbe propisa i to Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske kojeg možete kontaktirati na jedan od sljedećih načina:

 

Povjerenik za informiranje:
Jurišićeva 19
10000 Zagreb
Tel.: 01/4609-041

Fax: 01/4609-096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr

 

Pomoć za pristupačnost

 

Savjete o podacima koji se trebaju nalaziti u Vašoj poruci pronaći ćete u dokumentu Kako prijaviti problem u pristupu mrežnim stranicama” (Contacting Organisations about Inaccessible Websites).

Veličina slova
.