Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek potpisalo je s Ministarstvom poljoprivrede Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost za projekt naziva „Banka hrane Osječko-baranjske županije“ u ukupnoj vrijednosti sufinanciranoj od strane EU u iznosu od 1.500.000,00 HRK, odnosno 199.084,21 EUR. Projekt je prijavljen u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane, a provodi se od 25.09.2022.-1.10.2023. godine.

Jačanjem kapaciteta GDCK Osijek stvorit će se preduvjeti za osnivanje banke hrane u Osječko-baranjskoj županiji, a provedbom projekta povećat će se donacije u hrani, smanjiti otpad od hrane i povezani negativni utjecaj na okoliš te tako pridonijeti borbi protiv siromaštva povećanjem prehrambene sigurnosti socijalno ugroženog stanovništva i politici kružnog gospodarstva.

Cilj projekta je ojačati kapacitete GDCK Osijek adaptacijom skladišnog prostora i nabavom potrebne opreme kako bi se olakšalo prikupljanje donirane hrane, čime se doprinosi povećanju prehrambene sigurnosti siromašnijih skupina stanovništva i smanjenju otpada od hrane.

  • Nadležno tijelo: Za komponentu C1. Gospodarstvo, potkomponentu C1.5. Unaprjeđenje korištenja prirodnih resursa i jačanje lanca opskrbe hranom, Ministarstvo poljoprivrede
  • Nositelj projekta: GDCK Osijek
  • Trajanje projekta: 12 mjeseci (25.9.2022. – 1.10.2023.)
  • Iznos projekta koji sufinancira EU: 1.500.000,00 HRK, odnosno 199.084,21 EUR