Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek potpisalo je 9. lipnja 2023. s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ugovor o bespovratnim sredstvima za provedbu projekta „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti IV“ iz poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom osnovne materijalne pomoći“ u sklopu Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

 

Uz GDCK Osijek na projektu sudjeluje još 2 partnerska društva: GDCK Đakovo i GDCK Našice. Vrijednost projekta je 265.999,73 €, a predviđa nabavu i podjelu 4.914 paketa higijene za socijalno-ugroženo stanovništvo. Uz podjelu pomoći u sklopu projekta provodit će se i popratne mjere u svrhu socijalnog uključivanja.

 

Kategorije korisnika u projektu su:

1) Samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade (ZMN) temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb (CZSS)

2) Samci i kućanstva s raspoloživim ekvivalentnim dohotkom ispod praga rizika od siromaštva sukladno važećoj Anketi o dohotku stanovništva Državnog zavoda za statistiku

3) Samci i obitelji kojima je odobren status privremene zaštite u RH za raseljene osobe iz Ukrajine

 

Popratne mjere uključuju Program osnaživanja djece iz socijalno ugroženih obitelji – 40 djece osnovnoškolskog uzrasta, Program socijalnog uključivanja za starije – 75 korisnika starije životne dobi te 15 Akcija mjerenja krvnog tlaka te razine šećera u krvi.

 

Program osnaživanja djece iz socijalno ugroženih obitelji – za najranjiviju skupinu, 20 djece osnovnoškolskog uzrasta, organizirat će se petodnevni program sa svrhom podizanja svijesti o pravilnim i zdravim životnim navikama, uravnoteženoj prehrani, suživotu s drugima, empatiji i usvajanju kulture, stjecanja osjećaj pripadnosti zajednici, osvještavanja socijalnih vještina, usvajanja životnih vrijednosti i sposobnosti koje će ih osnažiti za ravnopravno sudjelovanje u rastu, razvoju i odrastanju; radionice o pravilnoj dentalnoj higijeni, pravilnom pranju ruku, prvoj pomoći, razumijevanju tuđih potreba, humanosti, komunikaciji i bontonu, prevenciji vršnjačkog nasilja, te obuka neplivača.

 

Program socijalnog uključivanja za starije – za 30 korisnika starije životne dobi organizirat će se trodnevni program koji će obuhvaćati zdravstveno preventivne radionice, mogućnost provjere zdravlja (mjerenje tlaka i šećera), radionice prve pomoći za starije, savjetovanje o uravnoteženoj i zdravoj prehrani, pripremi zdravih obroka, načinima smanjenja rasipanja hrane, radionice o pripremi i djelovanju u izvanrednim situacijama (pandemija, potres, poplava i dr.), očuvanju mentalnog i fizičkog zdravlja, radionice o kućnom budžetu i sl.

 

Akcije mjerenja tlaka i šećera – za 60 korisnika, s naglaskom na starije osobe i umirovljenike.

 

  • Ugovorno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
  • Nositelj projekta: GDCK Osijek
  • Partneri su: GDCK Đakovo, GDCK Našice
  • Trajanje projekta: 6 mjeseci (09.06.2023. – 08.12.2023.)
  • Iznos projekta: 265.999,73 €