Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek je partner na projektu naziva Ready 2 Help – priprema i odgovor mladih na krizne situacije, a  nositelj projekta je Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec. Partneri na projektu su: Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Osijek i Rdeči križ Slovenije – Obmožno združenje Maribor.

Projekt je prijavljen u okviru Erasmus + Poziva Call 2021 Round 1 KA2: KA210-YOU – Small-scale partnerships in youth, ID: 2021-1-HR01-KA210-YOU-000027441, a provodi se od 01.11.2021.-31.10.2023. godine. Opći cilj projekta je poduprijeti aktivno europsko građanstvo, posebice mladih, te povećati međunarodnu suradnju društava Crvenih križeva diljem Europe, a specifični ciljevi su:

  1. Unaprijediti suradnju između društava CK Čakovec, Osijek i Maribor te
  2. Povećati kapacitete partnerskih organizacija za rad s mladima s naglaskom na krizne situacije.

Glavne aktivnosti projekta su:

  1. Edukacija djelatnika partnerskih organizacija za rad s mladima tijekom kriznih situacija
  2. Osposobljavanje mladih volontera – članova interventnih timova
  3. Razmjena mladih volontera – članova interventnih timova

 

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec

Partneri na projektu: Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Osijek i Rdeči križ Slovenije – Obmožno združenje Maribor

Trajanje projekta: 24 mjeseca (01.11.2021.-31.10.2023.)

Iznos projekta: 60.000 EUR