Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek partner je na projektu „Izgradnja kapaciteta za Zeleni europski plan po mjeri lokalne zajednice“ koji provodi Centar za prevenciju otpada od hrane – CEPOH. Ostali partneri na projektu su: Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske te Centar za edukaciju i informiranje potrošača. Projekt je prijavljen u okviru Poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. i u potpunosti je financiran kroz Europski socijalni fond i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi: 442.494,47 HRK. Trajanje projekta je 15 mjeseci od 16. veljače 2022. do 15. svibnja 2023.

 

Opći cilj projekta je osigurati razvoj civilnoga društva, koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Hrvatske.

 

Specifični ciljevi projekta su: prijenos znanja i vještina uključenih organizacija civilnog društva (dalje u tekstu: OCD), unaprjeđenja kapacitete OCD-a za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama te izobrazba zaposlenika Prijavitelja i partnera i njihova priprema za prijave projekata prema odrednicama Europskog zelenog plana i njegove središnje strategiji „od polja do stola“, koje će biti osnova za prioritete financiranja EU-a do 2030. godine.

 

Ciljana skupina su organizacije civilnog društva, koje će ojačati znanje o pravilnom doniranju hrane u kriznim situacijama izradom vodiča te dati smjernice za krizno komuniciranje koje često može odigrati značajnu ulogu u saniranju posljedica štete katastrofe i sprječavanju daljnjih nepovoljnih posljedica. Na taj će se način osnažiti lokalni OCD-ovi za provedbu organiziranih aktivnosti kojima se građanima osiguravaju usluge od općeg interesa prilagođene novonastaloj situaciji.

 

Projekt će poboljšati doniranje hrane u kriznim situacijama i unaprijediti krizno komuniciranje. O obje teme partneri će na radionicama izraditi priručnike koje će distribuirati drugim organizacijama civilnog društva i javno ih objaviti. Za njih će se organizirati i webinari na iste teme. Projektom će se prenijeti znanja i vještine između OCD-ova i ojačati njihovi kapaciteti za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te unaprijediti za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u krizama.

 

  • Ugovorno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
  • Nositelj projekta: Centar za prevenciju otpada od hrane – CEPOH
  • Partneri: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske te Centar za edukaciju i informiranje potrošača
  • Trajanje projekta: 15 mjeseci (16.2.2022. – 15.5.2023.)
  • Iznos financijske potpore: 442.494,47 HRK (iz Europskog socijalnog fonda financirano je 376.120,30 kuna, a iz državnog proračuna, s pozicije Ureda za udruge 66.374,17 kuna)