Projekt „KolOsijek“ odgovara na probleme ranjivih skupina – umirovljenika, a i sve više mladih osoba. Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti za razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine. Problemi s kojima se umirovljenici danas susreću su: niski prihodi, nedostatak domova za starije s adekvatnim smještajem i društvenim sadržajima. Mladi se suočavaju s problemima izolacije, ali i s egzistencijalnom nesigurnosti i visokom stopom nezaposlenosti, što ih stavlja u nepovoljan položaj i rizik od društvene isključenosti.

Projekt „KolOsijek“ odgovara na navedene probleme kroz aktivnosti:

1. Organiziranje mobilnog tima za pomoć i brigu o starijim osobama (iznad 54) kroz usluge malih kućnih popravaka, održavanje okućnice, pomoći pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti;
2. Izrada socijalnog programa kao preduvjet za ujednačen razvoj i praćenje korištenja postojećih socijalnih usluga te koordiniranom djelovanju pružatelja usluga;
3. Smanjivanje otuđenosti, društvene integracije, individualne podrške kroz otvaranje Društvenog ateljea kao međugeneracijskog centra koji će omogućavati uključivanje starijih i mladih u programe društvene solidarnosti.

Ciljane skupine projekta su: osobe starije od 54 godine, djeca i mladi od 15 do 29 godina (uključujući i 29. godinu); korisnici sustava socijalne skrbi uključujući i korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Ciljevi projekta: Razvoj i unapređenje socijalnih usluga i programa za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina; Organiziranje mobilnog tima za pomoć i brigu o starijim osobama 54+; Smanjivanje društvene otuđenosti i poticanje društvene integracije kroz Društveni atelje.

Ugovorno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Nositelj projekta: Grad Osijek

Partneri na projektu: Gradsko društvo Crvenog križa Osijek i DKolektiv

Trajanje projekta: 24 mjeseca (17.2.2021. – 16.2.2023.)

Iznos projekta: 679.072,85 kn

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije, kroz Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.