Projekt „Obučimo djecu plivati kako bismo spasili njihove živote“ u iznosu od 150.000,00 kn sufinanciralo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, temeljem odluke Ministrice. Uz GDCK Osijek kao nositelja projekta, pomoć u provedbi programa pružili su i centri za socijalnu skrb i društva Crvenoga križa s područja svih 5 slavonskih županija. Projekt je održan u Centru za edukaciju u Orahovici u razdoblju od 24.07. do 12.08.2017. godine, a u programu je sudjelovalo 156 djece iz socijalno ugroženih obitelji, korisnici socijalne pomoći centara za socijalnu skrb s područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije. Cilj ovoga projekta bio je pojačati socijalnu uključenost djece iz socijalno ugroženih obitelji s naglaskom na djecu iz manje razvijenih i ruralnih područja, povećati broj djece koja vladaju tehnikama i vještinom plivanja te povećati razinu svijesti o zdravim životnim navikama, empatiji i usvajanje kulture ponašanja kod ove ciljane skupine.

Od ukupno 156 djece koja su sudjelovala u programu 115 bila su neplivači. Po završetku programa obuke plivanja samo je 8 djece iz objektivnih razloga ostalo neplivačima. Pedagoški dio programa pripremljen je sukladno priručniku Hrvatskog Crvenog križa „Humane vrednote“ za koji Hrvatski Crveni križ ima potpisan ugovor s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta za provedbu u osnovnim i srednjim školama, a proveo ga je pedagoški tim koji su činili koordinator programa škole u prirodi pri GDCK Osijek, učiteljica razredne nastave kao angažirana vanjska suradnica te volonteri Crvenog križa s iskustvom u provođenju programa za djecu i mlade. Ciljevi programa kao što su stjecanje higijenskih navika, osnovnih znanja prve pomoći, usvajanja uljudnosti i kulture ponašanja te razumijevanja tuđih potreba i pojma humanog društva u potpunosti su ostvareni s obzirom da su svi korisnici uključeni u program aktivno sudjelovali u radionicama te je kod svih u većoj ili manjoj mjeri uočen razvoj novih oblika socijalizacije, lakoća prilagođavanja novim situacijama i okolini, primjena usvojenih zdravih higijenskih navika te međusobno pomaganje i razvijanje empatije.

Izvješće djelatnice Centra za socijalnu skrb Požega