Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek potpisalo je s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Uredom za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt naziva „OsnaŽENA – Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem Žena“. Ukupna vrijednost Projekta je 5.679.225,20 HRK, iznos EU potpore je 5.679.225,20 HRK, a prijavljen je u okviru Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Projekt će se u partnerstvu s Gradom Osijekom, Centrom za socijalnu skrb Osijek i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te u suradnji s Općinama Čepin, Šodolovci, Vladislavci i Vuka provoditi tijekom 30 mjeseci, od 30. svibnja 2018. do 30. studenog 2020. godine, a korisnice projekta će biti zaposlene u tom razdoblju na 24 mjeseca.

Korisnice obuhvaćene projektom su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na:

 • starije od 50 godina
 • žene s invaliditetom
 • žrtve trgovanja ljudima
 • žrtve obiteljskog nasilja
 • azilantice
 • mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji odgojnih zavoda i sl.
 • liječene ovisnice
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
 • pripadnice romske nacionalne manjine
 • beskućnice

Ženama, korisnicama projekta uključenim u projektne aktivnosti omogućit će se povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada. Dio projektnih aktivnosti uključuje i poboljšavanje kvalitete života krajnjim korisnicima, gdje će im se pružati pomoć:

 • u dostavi namirnica,
 • u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,
 • pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni,
 • u socijalnoj integraciji,
 • u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje (4) četiri krajnja korisnika.

Krajnji korisnici projekta su starije osobe i/ili osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna potpora i podrška u kućanstvu u okviru prihvatljivih aktivnosti, a ista usluga im nije već osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora. Između ostalih osoba u nepovoljnom položaju krajnji korisnici mogu biti i osobe s invaliditetom, osobe s mentalnom retardacijom, kronični bolesnici i slično neovisno o starosnoj dobi.

Svrha projekta je zaposliti u lokalnoj zajednici te obrazovanjem i/ili osposobljavanjem osnažiti i unaprijediti radni potencijal 35 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja s područja Osijeka i Općina Čepin, Šodolovci, Vladislavci i Vuka kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te ujedno pružanjem usluge pomoći i podrške potaknuti socijalnu uključenost i povećati kvalitetu života 140 krajnjih korisnika, starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na navedenom području. Za sve dodatne informacije možete se obratiti uredu „OsnaŽENA“, na broj telefona: 031/496-164 te putem e-maila: pomocukuci@crvenikrizosijek.hr

Korisni linkovi: