Projekt „Trening za trenere – priprema timova prve pomoći“ koji se u partnerstvu s Hrvatskim Crvenim križem održao u periodu od 31.1.2014. godine do 31.1.2015. godine uključivao je aktivnosti potpore, pomoći i zaštite s ciljem pomoći drugim državama sukladno odnosnim odredbama Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (N.N. 164/08). Vrijednost projekta bila je 377.307,27 kn od čega je 351.484,78 kn sufinanciralo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH. Projektne aktivnosti težile su uspostavljanju dugoročne suradnje s organizacijama korisnicama iz Afganistana, Maroka, Palestine i Tunisa; osnaživanju organizacija sudionica za organizirano pružanje prve pomoći, djelovanje u katastrofama i pružanje psihosocijalne pomoći kroz osposobljavanje zaposlenika i volontera te prijenos dobre prakse prema europskom modelu pružanja prve pomoći. Obuku je provelo 15 trenera i predavača, dugogodišnjih eksperata i volontera Crvenog križa iz Hrvatske u Centru za edukaciju Gradskog društva Crvenog križa Osijek. Glavna aktivnost projekta – osposobljavanje korisnika, provedena je od 24.06.2014. do 09.07.2014. godine u centru za edukaciju osječkog Crvenog križa. Po završetku osposobljavanja korisnicima je pružana podrška od strane projektnog tima u implementiranju stečenih znanja i vještina u svoju domicilnu radnu sredinu te je na taj način osigurana održivost prijenosa stečenih kompetencija.

Glavni cilj projekta odnosio se na izgradnju i jačanje kapaciteta društava Crvenog polumjeseca i drugih organizacija zemalja sudionica, njihovih članova i zajednice u svrhu podizanja svijesti o važnosti kriznog menadžmenta i pripreme djelovanja u kriznim situacijama. Posebni ciljevi projekta obuhvaćali su aktivnosti korisne za suočavanje sa svakodnevnim rizicima, ali i za odgovor na krizne situacije – prva pomoć, zdravstveni i socijalni programi, poticanje međunarodne suradnje u svrhu bolje koordinacije, pripreme i odgovor na humanitarne krize kao i razmjene znanja, vještina i iskustava o pružanju prve pomoći i djelovanju u kriznim situacijama te stvaranje regionalne mreže trenera u svrhu daljnje poduke i priprema ekipa prve pomoći radi adekvatnog i žurnog zajedničkog odgovora na krizne situacije.

Ostvareni rezultati odnose se na ojačane kapacitete Nacionalnih društava Crvenog polumjeseca i drugih organizacija zemalja sudionica za pripremu i odgovor na humanitarne krize, a konkretni rezultati odnose se na 18 osoba, članova društava Crvenog polumjeseca iznad 18 godina iz Afganistana, Palestine, Tunisa i Maroka te 5 osoba iz organizacije Palestinian Civil Defence iz Palestine koji su uspješno završili obuku pod nazivom „Train the Trainers – Preparation of Teams to Provide First Aid in Humanitarian Crises“ te su osposobljeni za mobilizaciju društva u lokalnim zajednicama u slučaju humanitarne krize, kao i za provođenje obuke iz prve pomoći u svojoj lokalnoj zajednici, prema europskom modelu. Također, izrađen je i priručnik za izradu materijala i provođenje edukacija realističnog prikaza ozljeda kao kvalitetna priprema timova prve pomoći za djelovanje u realnim i stvarnim situacijama koji je distribuiran putem interneta i e-maila. Kao krajnji rezultat projekta povećana je i ojačana suradnja društava Crvenog polumjeseca i drugih organizacija zemalja sudionica s lokalnim, nacionalnim i regionalnim dionicima, kao i zajednicom.