Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek potpisalo je ugovor s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u okviru Natječaja za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2020. godinu za provedbu projekta o „Uključi me II”.

Cilj projekta je pojačati socijalnu uključenost djece iz socijalno ugroženih obitelji s naglaskom na djecu iz manje razvijenih i ruralnih područja. Projektom će 30 djece u dobi od 8 do 10 godina starosti (treći i četvrti razredi osnovne škole) iz socijalno ugroženih obitelji s naglaskom na djecu neplivače iz slabo razvijenih ruralnih područja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije proći petodnevni program koji obuhvaća bogati pedagoški sadržaj i školu plivanja u Centru za edukaciju osječkog Crvenog križa u Orahovici.

Očekivani rezultati projekta su povećanje broja djece iz socijalno ugroženih obitelji s novim oblicima socijalizacije neophodnima za ravnopravno sudjelovanje u životu zajednice, stjecanje i očuvanje samopouzdanja i dostojanstva te osobne vrijednosti (pravilne i zdrave o životne navike, empatija, usvajanje kulture ponašanja, komunikacijske vještine, tolerancija, prva pomoć i sl.) i povećanje broja djece iz socijalno ugroženih obitelji sa znanjem plivanja i razvijenim plivačkim tehnikama.

Trajanje provedbe projekta je od 1. kolovoza 2020. godine do 31. siječnja 2021. godine. To razdoblje uključuje pripremne aktivnosti za održavanje programa edukacije, sam program edukacije i razdoblje za izvještavanje prema Ministarstvu. Održavanje programa edukacije za djecu u Centru za edukaciju u Orahovici planirano je u razdoblju od 1. do 5. rujna 2020. godine.

Centar za edukaciju u Orahovici objekt je s dugom tradicijom. Tijekom boravka djeci se pružaju korisni i ugodni pedagoški programi, sportsko-rekreacijski, higijensko-zdravstveni sadržaji, te sadržaji iz područja humanih odnosa medu ljudima. Centar je uređen kompleks prekrasne hortikulture kojim dominiraju centralna zgrada u kojoj su smještene brojne spavaonice s kupaonicama, zgrada unutarnjeg bazena sa smještajnim kapacitetima, restoranska zgrada sa smještajnim kapacitetima te nekoliko bungalova.

U projektu „Uključi me II” je predviđeno sudjelovanje deset društava Crvenog križa i osam nadležnih centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije.