GDCK Osijek 5. listopada potpisalo je s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ugovor o bespovratnim sredstvima za provedbu jednogodišnjeg projekta „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti II“ iz poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći faza III (FEAD)“ u sklopu Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

Uz GDCK Osijek na projektu sudjeluje još 7 partnerskih društava: GDCK Beli Manastir, ODCK Darda, GDCK Đakovo, GDCK Našice, GDCK Donji Miholjac, GDCK Požega i GDCK Pakrac. Vrijednost projekta je 4.159.092,53 kn, a predviđa nabavu i podjelu gotovo 25.000 paketa hrane i preko 5.500 paketa higijene za socijalno-ugroženo stanovništvo. Uz podjelu pomoći u sklopu projekta provodit će se i popratne mjere u svrhu socijalnog uključivanja te nabava opreme za bržu i lakšu distribuciju paketa.

Kategorije korisnika u projektu su:

1) Samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade (ZMN) temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb (CZSS).

2) Samci i kućanstva s raspoloživim ekvivalentnim dohotkom ispod praga rizika od siromaštva sukladno važećoj Anketi o dohotku stanovništva Državnog zavoda za statistiku.

Popratne mjere uključuju Program osnaživanja djece iz socijalno ugroženih obitelji – 40 djece osnovnoškolskog uzrasta (2 smjene), Program socijalnog uključivanja za starije – 80 korisnika starije životne dobi te 24 Akcije mjerenja krvnog tlaka te razine šećera u krvi.

Program osnaživanja djece iz socijalno ugroženih obitelji – za najranjiviju skupinu, djecu, organizirat će se petodnevni program koji će obuhvaćati bogati pedagoški program sa svrhom podizanja svijesti o pravilnim i zdravim životnim navikama, suživotu s drugima, empatiji i usvajanju kulture, stjecanja osjećaj pripadnosti zajednici, osvještavanja socijalnih vještina, usvajanja životnih vrijednosti i sposobnosti koje će ih osnažiti za ravnopravno sudjelovanje u rastu, razvoju i odrastanju. S djecom, izmještenom iz svojih domova, provodit će se radionice o pravilnoj dentalnoj higijeni, pravilnom pranju ruku, prvoj pomoći, razumijevanju tuđih potreba, humanosti, komunikaciji i bontonu, prevenciji vršnjačkog nasilja i dr., te obuka neplivača koja će ne samo pozitivno utjecati na zdravlje djece, već će ih učiti disciplini i stvoriti preduvjete za buduće bavljenje sportom te pridonijeti smanjenju mogućnosti utapanja budući da obje županije imaju veliki broj vodenih površina.

Program socijalnog uključivanja za starije – za 80 korisnika starije životne dobi organizirat će se trodnevni program koji će obuhvaćati zdravstveno preventivne radionice, mogućnost provjere zdravlja (mjerenje tlaka i šećera), radionice prve pomoći prilagođene starijoj dobi, radionice aktivnog uključivanja u društvo kroz volontiranje, radionicu o kućnom budžetu, rekreativne radionice i sl.

Sve popratne mjere uključivat će kratko izlaganje programa Crvenog križa te će se korisnicima predstaviti mogućnosti volontiranja kojim se pozitivno doprinosi zajednici, stječu nove vještine te samim time stvaraju preduvjeti za bolju socijalnu uključenost.