Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek potpisalo je 25. ožujka 2022. s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ugovor o bespovratnim sredstvima za provedbu jednogodišnjeg projekta „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti III“ iz poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći- faza IV“ u sklopu Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

 

Uz GDCK Osijek na projektu sudjeluje još 4 partnerska društva: GDCK Đakovo, GDCK Našice, GDCK Požega i GDCK Pakrac. Vrijednost projekta je 4.119.860,73 HRK, a predviđa nabavu i podjelu preko 20.000 paketa hrane i preko 3.000 paketa higijene za socijalno-ugroženo stanovništvo. Uz podjelu pomoći u sklopu projekta provodit će se i popratne mjere u svrhu socijalnog uključivanja.

 

Kategorije korisnika u projektu su:

1) Samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade (ZMN) temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb (CZSS).

2) Samci i kućanstva s raspoloživim ekvivalentnim dohotkom ispod praga rizika od siromaštva sukladno važećoj Anketi o dohotku stanovništva Državnog zavoda za statistiku.

 

Popratne mjere uključuju Program osnaživanja djece iz socijalno ugroženih obitelji – 40 djece osnovnoškolskog uzrasta, Program socijalnog uključivanja za starije – 75 korisnika starije životne dobi te 15 Akcija mjerenja krvnog tlaka te razine šećera u krvi.

 

Program osnaživanja djece iz socijalno ugroženih obitelji – za najranjiviju skupinu, 40 djece osnovnoškolskog uzrasta, organizirat će se petodnevni program sa svrhom podizanja svijesti o pravilnim i zdravim životnim navikama, uravnoteženoj prehrani, suživotu s drugima, empatiji i usvajanju kulture, stjecanja osjećaj pripadnosti zajednici, osvještavanja socijalnih vještina, usvajanja životnih vrijednosti i sposobnosti koje će ih osnažiti za ravnopravno sudjelovanje u rastu, razvoju i odrastanju; radionice o pravilnoj dentalnoj higijeni, pravilnom pranju ruku, prvoj pomoći, pripremi i djelovanju u izvanrednim situacijama (npr. pandemija, potres, poplava i dr.), razumijevanju tuđih potreba, humanosti, komunikaciji i bontonu, prevenciji vršnjačkog nasilja, pripremi jednostavnih, zdravih obroka i dr., te obuka neplivača.

 

Program socijalnog uključivanja za starije – za 75 korisnika starije životne dobi organizirat će se trodnevni program koji će obuhvaćati zdravstveno preventivne radionice, mogućnost provjere zdravlja (mjerenje tlaka i šećera), radionice prve pomoći za starije, savjetovanje o uravnoteženoj i zdravoj prehrani, pripremi zdravih obroka, načinima smanjenja rasipanja hrane, radionice o pripremi i djelovanju u izvanrednim situacijama (pandemija, potres, poplava i dr.), očuvanju mentalnog i fizičkog zdravlja, radionice o kućnom budžetu i sl.

 

Akcije mjerenja tlaka i šećera – za 150 korisnika, s naglaskom na starije osobe i umirovljenike.

Ugovorno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Nositelj projekta: GDCK Osijek

Partneri su: GDCK Đakovo, GDCK Našice, GDCK Požega, GDCK Pakrac

Trajanje projekta: 12 mjeseci (25.03.2022. – 24.03.2023.)

Iznos projekta: 4.119.860,73 kn