Svrha projekta je stvoriti uvjete i pripremiti lokalne zajednice za integraciju osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom (OOMZ) kroz: osiguravanje socijalne podrške kroz volonterske programe u Osijeku, Slavonskom Brodu i Prihvatnom centru u Kutini; jačanje uloge i kapaciteta lokalne zajednice za planiranje i provedbu integracije kroz osnaživanje i povezivanje stručnjaka iz neprofitnih organizacija/pružatelja socijalnih usluga; senzibilizaciju građana za probleme i potrebe OOMZ kao i njihovo međusobno upoznavanje i povezivanje kao preduvjet mirnog suživota i kvalitete života u zajednici.

 

Sveobuhvatna podrška podrazumijeva:

 • Osiguravanje socijalne podrške osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom (OOMZ) kroz organizirani volonterski program, na tri lokacije – Kutina (Prihvatni centar za tražitelje azila), Osijek i Slavonski Brod podrazumijeva:
  • informiranje i savjetovanje o praktičnim pitanjima vezanim uz svakodnevni život;
  • uključivanje u neformalne obrazovne i kreativne radionice i aktivnosti za odrasle i djecu;
  • razmjenu, druženje i povezivanje s volonterima/građanima i stvaranje socijalne mreže u lokalnoj zajednici.
 • Jačanje kapaciteta stručnjaka iz područja socijalne skrbi, obrazovanja, zdravlja i zapošljavanja u Osijeku i Slavonskom Brodu za provedbu kvalitetnih i učinkovitih socijalnih usluga u skladu s potrebama OOMZ je usmjereno na:
  • izgradnja suradničke mreže pružatelja socijalnih usluga (mapiranje potreba, savjetovanje i koordinacija);
  • poboljšanje specifičnih znanja i vještina vezanih uz integraciju kroz edukaciju i razmjenu primjera dobrih integracijskih praksi u EU (studijsko putovanje).
 • Senzibilizacija i priprema zajednice za integraciju upoznavanjem građana s problemima, potrebama i kulturom osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom kroz  zajedničke aktivnosti građana i osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom.

Ugovorno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

 

Nositelj projekta: Volonterski centar Osijek

 

Partneri su: GDCK Osijek, grad Osijek, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga za kreativni razvoj Slap, grad Slavonski Brod

 

Trajanje projekta: 24 mjeseca (3.4.2020. – 3.4.2022.)

 

Iznos projekta: 1.296.707,90 kn