U sklopu projekta „Humanitarni paket za Slavoniju 1“ u vrijednosti od 8,3 milijuna kuna koji je odobren od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), GDCK Osijek i partnerska društva u projektu podijelili su 5000 socijalnih kuharica kućanstvima obuhvaćenim projektom.

Socijalna kuharica je edukativnog karaktera i sadrži osnovne smjernice i upozorenja vezana za zdravu prehranu, a ujedno je dizajnirana kako bi se mogla koristiti kao kalendar za 2018. godinu.

Veličina slova
.