U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Našice održan je 19. rujna 2017. radni sastanak partnera i suradnika projekta. Gradsko društvo Crvenog križa Osijek predstavljali su voditeljica projekta Ana Mutnjaković, koordinator donacija projekta Vedran Radanović, te administrator projekta Ivan Novak. Također, bili su prisutni predstavnici partnerskih i suradničkih društava Crvenog križa. Svrha radnog sastanka je bila detaljno predstavljanje dosadašnjeg tijeka projekta partnerima i suradnicima, razrada problema i poteškoća vezanih za provedbe aktivnosti, te planiranje predstojećih aktivnosti projekta.

 

 

Veličina slova
.