Hrvatski institut za financijsku edukaciju (HIFE) je 25. i 26. svibnja 2017. u prostorijama GDCK Osijek i GDCK Požega održala jednodnevnu edukaciju upravljanja kućnim budžetom za nositelja projekta, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek te sve partnere. Partneri će na osnovu ovih edukacija provesti 14 edukacija prema krajnjim korisnicima za ukupno 350 korisnika.

 

Veličina slova
.