Temeljem javnog natječaja br. 650/2017 u sklopu FEAD projekta „Humanitarni paket za Slavoniju 1“ izabran je ponuditelj Insako d.o.o. s kojim je dana 05. srpnja 2017. potpisan ugovor u Zagrebu.

Nabavljeno je 21.072 paketa higijene, od kojih je 16.373 namijenjeno odraslima i maloljetnicima starijim od 15 godina, 3.161 paketa za djecu starosti između 5 i 14 godina, te 1538 paketa za djecu mlađu od 4 godine.

Veličina slova
.