Započeo je prvi ciklus podjele paketa hrane korisnicima u sklopu FEAD projekta „Humanitarni paket za Slavoniju 1“ tijekom kojeg će se u tjednu od 24. do 28. travnja humanitarni paketi dijeliti na područjima općina Šodolovci, Vladislavci, Ernestinovo i Antunovac. U tjednu od 02. do 05. svibnja podjela će se vršiti u općinama Vuka i Erdut, a u tjednu od 08. do 12. svibnja na području općina Čepin i Osijek, te grada Osijeka.

Volonteri i djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Osijek pakete će dostavljati na kućne adrese korisnika. Liste korisnika dobivene su od Centra za socijalnu skrb Osijek. Po završetku podjele paketa hrane korisnicima zajamčene minimalne naknade, a prema raspoloživom broju paketa, krenut ćemo na drugu kategoriju korisnika.

Drugi ciklus podjele predviđen je za lipanj, dok je treći ciklus predviđen za kolovoz. Također, za prvi ciklus podjele planiramo dostavu paketa svim korisnicima na kućne adrese. Sa željom da što efikasnije i brže korisnicima dostavimo pakete hrane na kućne adrese, onima koje ne zateknemo kod kuće ostavit ćemo obavijest da smo im pokušali uručiti paket. Na listiću se nalazi telefonski broj na koji će moći nazvati da se dogovori naknadno preuzimanje paketa ili eventualno da se isti ponovno doveze korisniku ukoliko nema mogućnosti sam ga podići u našem uredu. Nakon prvog ciklusa, a kada se upoznamo sa stanjem na terenu, planirat ćemo način podjele za drugi i treći ciklus. Ukoliko se pokaže da je u nekim mjestima praktičnije raditi distribucijske točke, iste ćemo organizirati i u tom slučaju zamoliti općine za suradnju i pomoć.

 

Veličina slova
.