Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek potpisalo je s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Uredom za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt naziva „Za život u zajednici“ u ukupnoj vrijednosti  1.659.928,84 HRK.

Projekt je prijavljen u okviru Poziva  „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ Europskog socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a provodi se od 11.10.2021.-10.10.2023. godine.

Svrha projekta je jačanjem kapaciteta za širenje izvaninst. soc. usluge pomoć u kući priprema i dostava toplih obroka i razvoj volonterskog programa za starije pridonijet razvoju mreže izvaninst. usluga i službi podrške u zajednici, uravnoteženom reg. razvoju i ujednačavanju dostupnosti/neprekidnosti pružanja usluga te podizanjem svijesti ključnih aktera i javnosti u lokalnoj zajednici o važnosti procesa deinstitucionalizacije kako bi se osigurala institucionalna održivost.

Glavna uloga ovog projekta je poticanje prijelaza s institucionalnih soc. usluga na usluge u zajednici kao što su priprema i dostava toplih obroka u općine Čepin, Antunovac, Ernestinovo i Vladislavce, zatim okrugli stol na temu deinstitucionalizacije, te osmišljen program volonterskog rada u zajednici za osobe starije životne dobi, adaptiranje i opremanje prostora te nabava vozila za kontinuirano pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i osiguranje održivosti projekta.

  • Ugovorno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
  • Nositelj projekta: GDCK Osijek
  • Partneri su: Općine Antunovac, Čepin, Ernestinovo i Vladislavci
  • Trajanje projekta: 24 mjeseca (11.10.2021. – 10.10.2023.)
  • Iznos projekta: 1.659.928,84 kn

Korisni linkovi: