Dana 11. svibnja 2021. godine otvoreno je javno nadmetanje za nabavu paketa hrane u okviru projekta Zajedno za društvo jednakih mogućnosti II.

Potrebna dokumentacija za prijavu nalazi se na poveznicama u nastavku:

 

GDCK Osijek – Obavijest o nadmetanju – paketi hrane

GDCK Osijek – Dokumentacija za nadmetanje – paketi hrane

GDCK Osijek – Troškovnik – paketi hrane

GDCK Osijek – Pojašnjenje – paketi hrane

Veličina slova
.