Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/2015), tijela javne vlasti dužna su osigurati javnost rada na način da javnost informiraju o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.

 

Poslovnikom o radu Skupštine i Odbora Gradskog društva Crvenog križa Osijek, određeno je da su sjednice Skupštine i Odbora u pravilu javne. Zainteresirane osobe mogu prisustvovati sjednici Skupštine i Odbora uz prethodnu najavu, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

 

Ovisno o dvorani u kojoj se održava sjednica Skupštine, osigurat će se do 5 (slovima: pet) slobodnih mjesta za sve zainteresirane osobe koje žele pratiti sjednicu Skupštine i Odbora.

 

Zainteresirane osobe dužne su najaviti svoju nazočnost na sjednici u elektronskom obliku na e-mail: crvenikrizosijek@crvenikrizosijek.hr, najkasnije tri dana prije početka održavanja sjednice.

 

U slučaju prevelikog interesa, voditi će se računa o redoslijedu prijave.

O radu Skupštine i Odbora javnost se obavještava objavom na web stranici Hrvatskog Crvenog križa http://www.crvenikrizosijek.hr

 

Temeljem članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/2015), tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup informacijama.

Ovdje možete naći objavljene materijale sa sjednica Odbora GDCK Osijek u mandatnom razdoblju 2021. – 2024.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 1. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 2. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 3. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 4. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 5. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 6. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 7. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 8. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 9. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 10. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 11. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 12. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 13. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 15. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 16. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 17. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 18. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 19. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 20. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Ovdje možete naći objavljene materijale sa sjednica Odbora GDCK Osijek u mandatnom razdoblju 2017. – 2020.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 22. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 20. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 19. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 18. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 17. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 16. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 15. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 14. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 13. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 12. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 11. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 10. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 9. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 8. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 7. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 6. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 5. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 4. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 3. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 2. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 1. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete naći objavljene materijale sa sjednica Odbora GDCK Osijek za mandatno razdoblje 2013. – 2016.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 22. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 21. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 20. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 19. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 18. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 17. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 16. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 15. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 14. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 13. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 12. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 11. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 10. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 9. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 8. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 7. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 6. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 5. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 4. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 3. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 2. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 1. sjednicu Odbora GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete naći objavljene pozive i materijale sa sjednica Skupština GDCK Osijek u mandatnom razdoblju  2021. – 2024.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 1. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 2. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 3. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 4. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 5. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 6. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 7. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 8. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 9. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 10. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete naći objavljene materijale sa sjednica Skupština GDCK Osijek u mandatnom razdoblju 2017. – 2020.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 9. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 8. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 7. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje

Ovdje možete preuzeti Poziv za 6. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje

Ovdje možete preuzeti Poziv za 5. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje

Ovdje možete preuzeti Poziv za 4. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 3. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje

Ovdje možete preuzeti Poziv za 2. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje

Ovdje možete preuzeti Poziv za 1. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje

Ovdje možete naći objavljene materijale sa sjednica Skupština GDCK Osijek u mandatnom razdoblju 2013. – 2016.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 8. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje

Ovdje možete preuzeti Poziv za 7. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 6. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 5. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 4. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 3. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 2. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje.

Ovdje možete preuzeti Poziv za 1. sjednicu Skupštine GDCK Osijek.

 

Također, informiramo javnost da sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) osiguravamo po jedno mjesto za neposredan uvid u rad tijela GDCK Osijek iz prethodno dostupnih poziva.

 

Za rezervaciju mjesta kontaktirajte službenika za informiranje

Informacije o donacijama i projektima u 2019. godini na dan 4. lipnja 2019.

Uključi me – u okviru „Natječaja za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2018. godinu“

 • Ugovorno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • Razdoblje provedbe: 1.12.2018. – 31.8.2019.
 • Ugovoreni iznos: 80.000,00 HRK

 

Inclusive Community – u okviru Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. (Drugog poziva)

 • Ugovorno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
 • Razdoblje provedbe: 1.4.2019. – 31.3.2021.
 • Ugovoreni iznos: 65.272,35 EUR

 

Sigurni u zajednici – Projekt Solidarnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti

 • Ugovorno tijelo: Agencija za mobilnost i programe Europske unije
 • Razdoblje provedbe: 1.5.2019. – 30.4.2020.
 • Ugovoreni iznos: 6.888,00 EUR

 

Mjere aktive politike zapošljavanja – javni rad Pomoć u skladištenju humanitarne pomoći (dodatak Ugovoru za povećanje minimalne plaće)

 • Ugovorno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Razdoblje provedbe: 1.10.2018. – 31.3.2019.
 • Ugovoreni iznos: 1.011,84 HRK

 

Mjere aktive politike zapošljavanja – javni rad Pomoć u distribuciji humanitarne pomoći (dodatak Ugovoru za povećanje minimalne plaće)

 • Ugovorno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Razdoblje provedbe: 1.10.2018. – 31.3.2019.
 • Ugovoreni iznos: 505,92 HRK

 

Mjere aktive politike zapošljavanja – javni rad Pomoć u skladištenju humanitarne pomoći (dodatak Ugovoru za produljenje radnog odnosa)

 • Ugovorno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Razdoblje provedbe: 1.10.2018. – 31.3.2019.
 • Ugovoreni iznos: 13.106,22 HRK

 

Trenutno nema sjednica za prikaz.

Organizacija osposobljavanja u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje programa Erasmus+

 • Ugovorno tijelo: Agencija za mobilnost i programe Europske unije
 • Razdoblje provedbe: 29.3. – 15.4.2018.
 • Ugovoreni iznos: 102.922,49 HRK

 

Program Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja 2018./2019.

 • Ugovorno tijelo: Hrvatski Crveni križ
 • Razdoblje provedbe: srpanj 2018. – 30.6.2019.
 • Ugovoreni iznos: 166.700,00 HRK

 

Sigurnost na vodi

 • Ugovorno tijelo: Hrvatski Crveni križ
 • Razdoblje provedbe: 12.3. – 31.12.2018.
 • Ugovoreni iznos: 28.350,00 HRK

 

Program Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno-ugroženih obitelji

 • Ugovorno tijelo: Grad Osijek
 • Razdoblje provedbe: 1.1. – 31.12.2018.
 • Ugovoreni iznos: 12.700,00 HRK

 

Program Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno-ugroženih obitelji

 • Ugovorno tijelo: Osječko-baranjska županija
 • Razdoblje provedbe: 1.1. – 31.12.2018.
 • Ugovoreni iznos: 100.000,00 HRK

 

Program Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno-ugroženih obitelji

 • Ugovorno tijelo: Požeško-slavonska županija
 • Razdoblje provedbe: 1.1. – 31.12.2018.
 • Ugovoreni iznos: 5.000,00 HRK

 

Zajedno za društvo jednakih mogućnosti –  u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije

 • Ugovorno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • Razdoblje provedbe: 29.6.2018. – 28.6.2019.
 • Ugovoreni iznos: 5.065.949,00 HRK

 

OsnaŽENA – Ojačajmo Starije i Nemoćne Aktiviranjem ŽENA – u okviru Europskog socijalnog fonda

 • Ugovorno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Razdoblje provedbe: 30.5.2018. – 30.11.2020.
 • Ugovoreni iznos: 5.679.225,20 HRK

 

Mjere aktive politike zapošljavanja – javni rad Pomoć u skladištenju humanitarne pomoći

 • Ugovorno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Razdoblje provedbe: 1.10.2018. – 31.3.2019.
 • Ugovoreni iznos: 24.188,76 HRK

 

Mjere aktive politike zapošljavanja – javni rad Pomoć u distribuciji humanitarne pomoći

 • Ugovorno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Razdoblje provedbe: 1.10.2018. – 31.3.2019.
 • Ugovoreni iznos: 12.094,38 HRK

Trenutno nema sjednica za prikaz.

 

Organizacija osposobljavanja za volontere i EVS organizacije u okviru Ključne aktivnosti 1 – Europska volonterska služba programa Erasmus+

 • Ugovorno tijelo: Agencija za mobilnost i programe Europske unije
 • Razdoblje provedbe: 24.4.2017. – 31.3.2018.
 • Ugovoreni iznos: 861.788,70 HRK

Organizacija osposobljavanja u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje programa Erasmus+

 • Ugovorno tijelo: Agencija za mobilnost i programe Europske unije
 • Razdoblje provedbe: 1.8.2017. – 30.6.2018.
 • Ugovoreni iznos: 341.630,20 HRK

 

Obučimo djecu plivati kako bismo spasili njihove živote

 • Ugovorno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • Razdoblje provedbe: 17.7. – 30.9.2017.
 • Ugovoreni iznos: 150.000,00 HRK

 

Program Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno-ugroženih obitelji

 • Ugovorno tijelo: Grad Osijek
 • Razdoblje provedbe: 1.1. – 31.12.2017.
 • Ugovoreni iznos: 18.500,00 HRK

 

Program Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno-ugroženih obitelji

 • Ugovorno tijelo: Osječko-baranjska županija
 • Razdoblje provedbe: 1.1. – 31.12.2017.
 • Ugovoreni iznos: 100.000,00 HRK

 

Program Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja 2018./2019.

 • Ugovorno tijelo: Hrvatski Crveni križ
 • Razdoblje provedbe: 2017./2018.
 • Ugovoreni iznos: 166.700,00 HRK

 

Sigurnost na vodi

 • Ugovorno tijelo: Hrvatski Crveni križ
 • Razdoblje provedbe: tijekom 2017.
 • Ugovoreni iznos: 17.000,00 HRK

Trenutno nema sjednica za prikaz.

Organizacija osposobljavanja za volontere i EVS organizacije u okviru Ključne aktivnosti 1 – Europska volonterska služba programa Erasmus+

 • Ugovorno tijelo: Agencija za mobilnost i programe Europske unije
 • Razdoblje provedbe: 22.4.2016. – 31.3.2017.
 • Ugovoreni iznos: 689.881,43 HRK

Organizacija osposobljavanja u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje programa Erasmus+

 • Ugovorno tijelo: Agencija za mobilnost i programe Europske unije
 • Razdoblje provedbe: 20.9.2016. – 30.6.2017.
 • Ugovoreni iznos: 305.460,00 HRK

 

Humanitarni paket za Slavoniju 1 – Fond europske pomoći za najpotrebitije

 • Ugovorno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • Razdoblje provedbe: 30.9.2016. – 29.12.2017.
 • Ugovoreni iznos: 8.318.669,50 HRK

 

Program javnih radova za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici „Zaželi“ za područje grada Osijeka

 • Ugovorno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Razdoblje provedbe: 1.4. – 30.11.2016.
 • Ugovoreni iznos: 440.743,68 HRK

 

Program javnih radova za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici „Zaželi“ za područje općine Čepin

 • Ugovorno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Razdoblje provedbe: 1.4. – 30.11.2016.
 • Ugovoreni iznos: 263.278,08 HRK

 

Sufinanciranje organizacije 14. Hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača

 • Ugovorno tijelo: Virovitičko-podravska županija
 • Razdoblje provedbe: listopad 2016.
 • Ugovoreni iznos: 2.000,00 HRK

 

Sufinanciranje organizacije 14. Hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača

 • Ugovorno tijelo: Osječko-baranjska županija
 • Razdoblje provedbe: listopad 2016.
 • Ugovoreni iznos: 5.000,00 HRK

 

Partnerstvo u organizaciji međunarodnog kampa mladih Atlantis XII

 • Ugovorno tijelo: Hrvatski Crveni križ
 • Razdoblje provedbe: srpanj 2016.
 • Ugovoreni iznos: 89.680,73 HRK

 

Superseniori-superheroji

 • Ugovorno tijelo: Zaklada Zajednički put
 • Razdoblje provedbe: 1.4. – 30.9.2016.
 • Ugovoreni iznos: 21.613,58 HRK

 

Humanitarni servis – donacija

 • Ugovorno tijelo: Vodovod Osijek d.o.o.
 • Razdoblje provedbe: 15.3. – 15.7.2016.
 • Ugovoreni iznos: 1.000,00 HRK

 

Zdravi umirovljenici – donacija

 • Ugovorno tijelo: Ukop d.o.o.
 • Razdoblje provedbe: 17.5. – 15.11.2016.
 • Ugovoreni iznos: 1.000,00 HRK

 

Program Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno-ugroženih obitelji

 • Ugovorno tijelo: Grad Osijek
 • Razdoblje provedbe: 1.1. – 31.12.2016.
 • Ugovoreni iznos: 29.300,00 HRK

 

Program Škola u prirodi i obuka neplivača za djecu iz socijalno-ugroženih obitelji

 • Ugovorno tijelo: Osječko-baranjska županija
 • Razdoblje provedbe: 1.1. – 31.12.2016.
 • Ugovoreni iznos: 100.000,00 HRK

 

Sigurnost na vodi

 • Ugovorno tijelo: Hrvatski Crveni križ
 • Razdoblje provedbe: tijekom 2016.
 • Ugovoreni iznos: 12.150,00 HRK

Trenutno nema sjednica za prikaz.

Agencija za mobilnost i programe EU

 

Ugovor o poslovnoj suradnji-partnerstvu za organizatore osposobljavanja u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje programa Erasmus +
Ugovoreni iznos: 61.920 € (x7,5603 =468.133,78 kn)

 

Ugovor o poslovnoj suradnji-partnerstvu za organizatore osposobljavanja za volontere u okviru Ključne aktivnosti 1 Europska volonterska služba programa Erasmus +
Ugovoreni iznos: 89.556 € (x7,5880=679.550,93 kn)

 

Ministarstvo socijalne politike i mladih

 

Ugovor o financijskoj potpori projekta usmjerenog borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru raspoloživih sredstava državnog proračuna za 2015. –„Društvo jednakih mogućnosti“
Ugovoreni iznos: 530.146,50 kn

 

Hrvatski Crveni križ
Aktivnosti unutar projekta „Sigurnost na vodi“
Ugovoreni iznos: 17.600,00 kn

Trenutno nema sjednica za prikaz.

Veličina slova
.