Crveni križ Osijek

Objava informacija

30.04.2013.

Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/2015), tijela javne vlasti dužna su osigurati javnost rada na način da javnost informiraju o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.