Program se provodi prema odobrenim projektima

 

Ovaj program namijenjen je starijim osobama i osobama s invaliditetom koje žive same a nisu više u stanju obaviti osnovne, svakodnevne radnje u svom domu. Veći broj korisnika naše pomoći je u sustavu potpore Centra za socijalnu skrb, neki se oporavljaju nakon bolničkog liječenja, ili čekaju slobodno mjestu u nekom od domova za starije i nemoćne.

 

Usluge koje pružamo:

 

  1. Briga o higijeni i osobnom izgledu
  2. Pomoć pri kupanju
  3. Pomoć pri presvlačenju
  4. Mjerenje krvnog tlaka
  5. Kontrola redovitog uzimanja lijekova i druge usluge osnovne zdravstvene skrbi
  6. Održavanje čistoće stambenog prostora
  7. Pranje i glačanje rublja.
  8. Pomoć pri obavljanju administrativnih i sličnih poslova (pribavljanje potrebnih dokumenata pri CZSS, HZZO)
  9. Posredovanje između korisnika i institucija društva (plaćanje računa, dostava lijekova korisniku i slično)

 

Za vrijeme obilazaka gerontodomaćice redovno razgovaraju s korisnicima u svrhu prevladavanja usamljenosti i osjećaja izolacije koji je često prisutan kod korisnika programa

 

Naše gerontodomaćice obilaze korisnike i pružaju im usluge jedan do tri puta tjedno, ovisno o potrebama osobe, a prema unaprijed utvrđenom planu koji se dogovara s korisnikom.

 

Program je sufinanciran sredstvima Grada Osijeka.

 

Cilj programa:

 

Ublažavanjem poteškoća uzrokovanih bolešću i poznom životnom dobi, omogućiti korisnicima programa dostojan i siguran boravak u vlastitom domu, dokle god to njihovo psihofizičko stanje dozvoljava.